Management Accounting
Van ‘management control’ naar ‘performance management’
Vosselman, Ed
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 10
In de jaren negentig was het heel gebruikelijk om het vakgebied ‘management accounting’ direct te verbinden met het terrein van de ‘management control’. Hoewel er diverse omschrijvingen van dat laatste gebied circuleren, gaat het in de kern om beïnvloeding van managers met het doel om de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de bedrijfsvoering te bevorderen. Een dergelijke beïnvloeding is nauw verbonden met zowel processen van strategievorming als meer operationele besturing.
Deze auteur publiceerde ook
Minnaar, R. | Vosselman, Ed | 2009
Downloads: 2.062
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2001
Downloads: 1.746
Overige vakgebieden
Vosselman, Ed | 2011
Downloads: 1.642
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2013
Downloads: 1.397
Bestuurlijke informatieve...
Vosselman, Ed | 2017
Downloads: 83
Column
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 4.414
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 2.805
Management Accounting
Bossert, Hans | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 4.643
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 454
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2008
Downloads: 1.998
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 7.216
Externe verslaggeving
Vries, De | 2013
Downloads: 2.094
Overige vakgebieden
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.244
Bestuurlijke informatieve...
Swijnenburg, Jaap | 2012
Downloads: 2.047
Accountantscontrole
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 4.576
Externe verslaggeving
Bos, Drs. Ies | Edelman, Henk | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Scheltema, Margot | 2011
Downloads: 1.466
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Quadackers, Luc | 2008
Downloads: 1.883
Corporate Governance
Duffhues, Dr. P.J.W. | Horst, Dr. J.R. ter | Renneboog, Dr. L. | 2006
Downloads: 1.839
Corporate Governance
Duffhues, Dr. P.J.W. | 2013
Downloads: 1.340
Overige vakgebieden