Externe verslaggeving
Belangwekkende uitbreiding van gesegmenteerde informatieverstrekking
Offeren, Drs. D.H. van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2000 - 74e jaargang editie 10
Met de editie 1999 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (Richtlijnen) zijn de verslagge-vingseisen voor gesegmenteerde informatiever-strekking in overeenstemming gebracht met de eisen zoals die in internationaal verband zijn geformuleerd. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft bepaald dat de Richtlijnen van kracht zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari van het jaar volgend op het jaar van publicatie van de Richtlijnen. Voor de Richtlijnen die zijn gepu-bliceerd eind 1999 betekent dit dat boekjaren die op of na 1 januari 2000 zijn begonnen aan deze Richtlijnen dienen te voldoen. Voor de onderne-mingen die het boekjaar gelijk hebben aan het kalenderjaar houdt dit dus in dat de Richtlijnen van 1999 worden verwerkt in de jaarrapporten over 2000. Voor de gebruikers van jaarrekeningen wordt de invloed van de Richtlijnen 1999 in het voorjaar van 2001 duidelijk. Opstellers en contro-leurs dienen voor de vastlegging van de gegevens en de controle daarvan voor het boekjaar 2000 zich bewust te zijn van deze nieuwe en vergaande eisen.
Deze auteur publiceerde ook
Bruijn, Mw. drs. S.M.M. de | Offeren, Drs. D.H. van | 2007
Downloads: 617
Externe verslaggeving
Bruijn, Mw. drs. S.M.M. de | Offeren, Drs. D.H. van | Oosting, Mw. mr. M.N. | 2007
Downloads: 611
Externe verslaggeving
Offeren, Drs. D.H. van | Verdoes, Tim | Witjes, Joop | 2009
Downloads: 657
Externe verslaggeving
Offeren, Drs. D.H. van | Verdoes, Tim | Witjes, Joop | 2010
Downloads: 868
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.157
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 1.624
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 870
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 919
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 472
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 627
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 705
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 383
Overige vakgebieden
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 599
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 772
Corporate Governance