Bestuurlijke informatieverzorging
Risicomanagement van banken
Leenaars, Prof. Dr. J.J.A.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2003 - 77e jaargang editie 7/8
Risicomanagement van banken mag zich de laatste jaren in een sterk toenemende belangstelling verheugen. De redenen hiervoor zijn primair van bedrijfseconomische aard, maar vinden hun grond eveneens in structurele wijzigingen van het toezicht op banken. Deregulering, afgeleide financiële instrumenten en een massieve toepassing van ICT maken financiële markten transparanter, waardoor marges versmallen, en het nauwkeuriger meten en managen van risico’s noodzakelijk wordt. Internationale regelgeving inzake toezicht sluit hierop aan door – vanaf 2007 – de door banken aan te houden solvabiliteit veel directer dan vroeger te koppelen aan ingenomen risicoposities. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste bankspecifieke risico’s, de wijze waarop deze risico’s kunnen worden gemeten en de manier waarop deze risico’s kunnen worden beheerst en gemanaged.
Deze auteur publiceerde ook
Leenaars, Prof. Dr. J.J.A. | Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos | 2005
Downloads: 726
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.006
Accountantscontrole, Open...
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.987
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | 2013
Downloads: 1.097
Bestuurlijke informatieve...
Braak, Rick ter | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 1.379
Accountantscontrole
Nieuw Amerongen, Niels van | Snoei, Wilbert | 2015
Downloads: 1.019
Bestuurlijke informatieve...
Verkruijsse, Hans | 2015
Downloads: 1.174
Bestuurlijke informatieve...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 1.743
Bestuurlijke informatieve...
Batenburg, Ronald | Geusebroek, Joost | Shahim, Abbas | 2014
Downloads: 1.465
Bestuurlijke informatieve...
de Redactie | 2017
Downloads: 1.060
Accountantscontrole
de Redactie | 1933
Downloads: 449