Externe verslaggeving
Het begrip reële waarde
Krens, Prof. Drs. F.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2003 - 77e jaargang editie 9
In de financiële verslaggeving is het begrip reële waarde een belangrijke rol gaan spelen sinds de regelgeving over de waarderingvan financiële instrumenten tot ontwikkeling is gekomen.Het begrip is in hoofdlijn georiënteerd op marktverkoopprijzen,de nadere invulling is situatieafhankelijk. De definiëring verschilt in nuances. De verhouding tot andere waardebegrippen verschilt,soms gaat het om een met reële waarde verwant begrip,soms om een ten opzichte van reële waarde alternatief begrip.Toepassing van reële waarde treft men op verschillende terreinenaan. Reële waarde is een partieel waarderingsmodel, als integraal regelgeving het algemeen voor die groep te hanteren waarderingsmodel is reële waarde vooralsnog meer een issue in de theorie dan in de praktijk van de regelgeving.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.006
Accountantscontrole, Open...
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.413
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.001
Column
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 1.191
Externe verslaggeving
Klijnsmit, Dr. P. | Sodekamp, Drs. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2003
Downloads: 3.412
Accountantscontrole
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.084
Accountantscontrole
Mollema, Prof. Dr. K.Y. | 2003
Downloads: 750
Accountantscontrole
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 817
Management Accounting
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 722
Externe verslaggeving
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 1.199
Externe verslaggeving