Overige vakgebieden
Waardebepaling in het kader van de goodwill impairment-test
Holterman, Dr. W.G.M.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2004 - 78e jaargang editie 6
Het centrale vraagstuk bij de impairment-test is de waardebepaling. Het gaat bij impairment-tests immers om een vergelijking van de boekwaarde (‘carrying value’) van een actief met de economische waarde. In dit artikel wordt nader ingegaan op de belangrijkste waarderingsaspecten van de goodwill impairment-test. De waarderingsvoorschriften in de verslaggevingregels met betrekking tot goodwill impairment-tests zullen worden geëvalueerd in het licht van gangbare opvattingen over waardebepaling in de fusie- en overnamepraktijk. Ook wordt ingegaan op de veelgehoorde kritiek op het subjectieve karakter van de goodwill impairment-test.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Boot, Arnoud W.A. | 2017
Downloads: 716
Corporate Governance
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 1.083
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 869
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 794
Corporate Governance
Groeneveld, Drs. J.G. | 2004
Downloads: 229
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 188
Externe verslaggeving
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.072
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 1.560
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 796
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 833
Externe verslaggeving