Externe verslaggeving
Het gebruik van alternatieve financiële prestatie-indicatoren in persberichten
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A., Marseille, Drs. E.A.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2005 - 79e jaargang editie 5
Persberichten over de jaarresultaten van beursgenoteerde ondernemingen komen eerder uit dan de jaarrekening zelf en krijgen veel aandacht van de media. Dat laatste geldt ook voor de persberichten waarmee kwartaal- en halfjaarcijfers naar buiten worden gebracht. Het is daarom van groot belang dat deze persberichten eenduidige en betrouwbare informatie presenteren. Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar het gebruik van alternatieve (niet-gedefinieerde) financiële prestatieindicatoren in de persberichten van 146 beursgenoteerde ondernemingen. Daaruit blijkt dat die veelvuldig en soms op misleidende wijze worden gebruikt. Zij hebben veelal een prominente plaats in het persbericht, terwijl een nadere toelichting of een aansluiting met gedefinieerde (winst)begrippen regelmatig ontbreekt. Ook valt er in de tijd gezien in de persberichten een weinig consistent gebruik van alternatieve financiële prestatie-indicatoren te constateren. Zolang het gebruik van alternatieve financiële prestatie-indicatoren niet goed is geregeld, doen beleggers er goed aan de nodige voorzichtigheid te betrachten bij het nemen van beslissingen op basis van in persberichten gepresenteerde financiële resultaten.
Deze auteur publiceerde ook
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wel, Prof. Dr. Mr. F. van der | 2002
Downloads: 1.922
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2012
Downloads: 843
Column
Bakker, Drs. R.W. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2004
Downloads: 2.411
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2007
Downloads: 1.852
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.725
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2001
Downloads: 1.623
Overige vakgebieden
Koster, P.M. | Marseille, Drs. E.A. | 2002
Downloads: 1.553
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2002
Downloads: 580
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 979
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2011
Downloads: 819
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Gouwens, L. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2008
Downloads: 994
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 750
Externe verslaggeving
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 1.213
Externe verslaggeving