Accountantscontrole
Integriteitklimaat als auditobject
Kaptein, Prof. Dr. M., Rozekrans, R., Groot, Drs. R. de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2005 - 79e jaargang editie 10
In dit artikel wordt bepleit om het integriteitklimaat van een organisatie als vast element in de controle van de jaarrekening en de controle van Internal Control over Financial Reporting (ICFR) te betrekken. Het integriteitklimaat is immers een belangrijke bepalende factor voor de effectiviteit van de getroffen controlemaatregelen. Bovendien beperkt een integer organisatieklimaat de kans op verslaggevingfraude daar waar controlemaatregelen ontbreken of ontoereikend zijn. Zeven generieke dimensies van het integriteitklimaat worden geschetst. Naast interviews is een enquĂȘte een geschikte methodiek om het integriteitklimaat te meten. Accountants dienen de validiteit van een dergelijke meting en de interpretatie ervan door het management te kunnen toetsen.
Deze auteur publiceerde ook
Kaptein, Prof. Dr. M. | Vink, H | 2008
Downloads: 3.220
Accountantscontrole
Kaptein, Prof. Dr. M. | 2003
Downloads: 565
Externe verslaggeving
Kaptein, Prof. Dr. M. | 2005
Downloads: 602
Overige vakgebieden
Kaptein, Prof. Dr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 2.204
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.521
Externe verslaggeving
Bik, Olof | 2016
Downloads: 859
Corporate Governance
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 3.439
Management Accounting
| 2016
Downloads: 2.360
Accountantscontrole, Open...
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 866
Accountantscontrole