Bestuurlijke informatieverzorging
Enterprise Risk Management een risicobeheersingssyteem voor organisaties
Emanuels, Prof. Dr. J.A., Munnik, W.G. de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2006 - 80e jaargang editie 6
Het doel van het risicobeheersingssysteem is om met de gewenste mate van zekerheid te kunnen stellen dat de organisatiedoelstellingen worden bereikt. Het risicobeheersingssysteem richt zich op een viertal categorieën van doelstellingen te weten “strategisch”, “operationeel”, “wet- en regelgeving” en “betrouwbaarheid van informatie”. Het feit dat een organisatie beschikt over een risicobeheersingssysteem betekent niet dat de organisatiedoelstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd, maar dat transparant wordt gemaakt welke risico’s met de doelstellingen samenhangen en welke beheersingsmaatregelen getroffen worden. Er zijn meerdere methoden om risico’s te inventariseren waarbij een combinatie van de methoden (kwalitatief en kwantitatief) toegepast kan worden om een zo hoog mogelijke effectiviteit en efficiency te bereiken. Daarnaast is het van groot belang om als onderdeel van het risicobeheersingssysteem aandacht te besteden aan de verankering van het risicomanagementproces in een organisatie (cultuur, structuur, competenties en techniek).
Deze auteur publiceerde ook
Emanuels, Prof. Dr. J.A. | Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.084
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 739
Corporate Governance
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 1.276
Externe verslaggeving
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Ven, Jeroen van de | 2012
Downloads: 1.669
Overige vakgebieden
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 1.230
Accountantscontrole
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 2.096
Bestuurlijke informatieve...
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 1.050
Column
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 1.549
Corporate Governance
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 1.276
Externe verslaggeving
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 1.594
Bestuurlijke informatieve...