Accountantscontrole
Het accountantsberoep is op zoek naar een Einstein
Majoor, Barbara
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2007 - 81e jaargang editie 1/2
Accountants innoveren te weinig. Een stelling die door een ruime meerderheid van de bezoekers van de website van het NIVRA wordt ondersteund en op de afgelopen accountantsdag ook meermalen is verwoord en bediscussieerd door diverse sprekers. Net bekomen van de forse verscherping van regelgeving, toezicht op het accountantsberoep en herbezinning op de maatschappelijke rol van de accountant wordt het beroep op een niet malse wijze door het bedrijfsleven wakker geschud met de boodschap dat innovatie absoluut noodzakelijk is om de toekomst van het beroep veilig te stellen.
Deze auteur publiceerde ook
Majoor, Barbara | 2002
Downloads: 491
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 2.222
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Spek, Arie van der | 2009
Downloads: 439
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.756
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2011
Downloads: 596
Column
Majoor, Barbara | 2008
Downloads: 822
Overige vakgebieden
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 2.682
Overige vakgebieden
Majoor, Barbara | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 576
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 541
Accountantscontrole, Open...
Schoute, Drs. M. | 2011
Downloads: 888
Management Accounting
Elten, Drs. H.J. van | Houbiers, Ferry | Loo, Drs. I. de | 2012
Downloads: 4.176
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 732
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 3.204
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2008
Downloads: 1.654
Management Accounting
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 5.627
Externe verslaggeving
Boons, Marcel A.F.A. | Butter, Prof. dr. F.A.G. den | 2011
Downloads: 364
Organisatie & Managem...
Roos, Drs. A.R. | 2011
Downloads: 1.475
Accountantscontrole