Externe verslaggeving
De uitspraak van de Ondernemingskamer in AFM versus Spyker
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2008 - 82e jaargang editie 7/8
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar eerste jaarrekeningprocedure bij de Ondernemingskamer (OK) verloren en is daartegen inmiddels in cassatie gegaan. De uitspraak bevestigt dat het bestuur van een onderneming bij interpretatie van open normen en feiten de nodige vrijheid heeft. Gebruik van deze vrijheid wordt slechts marginaal getoetst. Gezien de uitkomst van de procedure lijkt de AFM volgens de OK bij haar toezicht op basis van de Wet toezicht fi nanciële verslaggeving (Wtfv) een andere toetsing te hanteren dan die de OK voorstaat. Mocht de Hoge Raad in cassatie niet tot een andere conclusie komen dan de OK, dan zal de AFM haar toezichtstrategie in dat opzicht wellicht moeten wijzigen.
Deze auteur publiceerde ook
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O. | 2009
Downloads: 433
Accountantscontrole
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O. | 2006
Downloads: 3.539
Externe verslaggeving
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O. | 2006
Downloads: 540
Externe verslaggeving
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O. | 2007
Downloads: 601
Accountantscontrole
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O. | 2010
Downloads: 693
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 919
Externe verslaggeving
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 936
Externe verslaggeving
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 870
Accountantscontrole
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O. | 2010
Downloads: 693
Externe verslaggeving
Wieringa, Sander | 2015
Downloads: 902
Accountantscontrole
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.066
Column
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 967
Column
Groot, Tom | 2014
Downloads: 1.162
Column