Externe verslaggeving
Kwaliteit gedeponeerde jaar stukken middelgrote rechts personen
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A., Gouwens, L.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2008 - 82e jaargang editie 10
De kwaliteit van de gedeponeerde jaarstukken 2006 van middelgrote rechtspersonen is op een aantal aspecten onderzocht, waaronder de termijnen voor het opmaken en vaststellen van de jaarrekening en het deponeren van de jaarstukken, de volledigheid van de gedeponeerde jaarstukken en de strekking en inhoud van de accountantsverklaring. Daarnaast wordt ingezoomd op de jaarrekening die op een beperkt aantal objectief toetsbare punten aan een nader onderzoek is onderworpen. Aan de orde komen het verloopoverzicht eigen vermogen, het gemiddeld aantal werknemers, de bestuurders- en commissarissenbeloning, het kasstroomoverzicht en de classifi catie van pensioenregelingen. Het onderzoek is zo ingericht dat uitspraken kunnen worden gedaan over de gehele populatie van de door middelgrote rechtspersonen gedeponeerde jaarstukken 2006 ten aanzien van de onderzochte aspecten. Het blijkt dat de termijnen voor opmaking, vaststelling en deponering niet altijd worden nageleefd en dat de gedeponeerde jaarstukken niet altijd compleet zijn. Het niet nakomen van de deponeringsplicht wordt gezien als een economisch delict. Ook komt het nogal eens voor dat de accountantsverklaring die bij de jaarstukken is gevoegd niet helemaal aan de door de wetgever of beroepsorganisaties gestelde eisen voldoet. Accountantsorganisaties en externe accountants lopen hier een risico. Het onderzoek brengt verder aan het licht dat informatie die op grond van wettelijke bepalingen of stellige uitspraken van de Raad voor de Jaarverslaggeving moet worden opgenomen in een aantal gevallen gebrekkig is of ontbreekt zonder dat dit leidt tot een melding in de accountantsverklaring.
Deze auteur publiceerde ook
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wel, Prof. Dr. Mr. F. van der | 2002
Downloads: 1.922
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2012
Downloads: 843
Column
Bakker, Drs. R.W. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2004
Downloads: 2.411
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2007
Downloads: 1.852
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.725
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2001
Downloads: 1.623
Overige vakgebieden
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2002
Downloads: 580
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 979
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2011
Downloads: 819
Column
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2007
Downloads: 639
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Marseille, Drs. E.A. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2005
Downloads: 1.170
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 750
Externe verslaggeving
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 1.213
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud | 2016
Downloads: 1.126
Externe verslaggeving
Lintjens, Robin | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2010
Downloads: 603
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 531
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2013
Downloads: 853
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Roozen, Kees | 2016
Downloads: 1.426
Externe verslaggeving
Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2006
Downloads: 802
Externe verslaggeving