Accountantscontrole
Van buiten naar binnen
Schilder, Prof. dr. A.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2009 - 83e jaargang editie 1/2
‘Van buiten naar binnen!’ Ik voeg er maar een uitroepteken aan toe. Ten slotte heb ìk die titel niet bedacht, maar FINAD-bestuurslid Arie Brienen. Ik heb het over het ‘Rapport van de Commissie Gover nance NIVRA’ (Het Nederlands Instituut van Registeraccountants), dat werd gepubliceerd in november 2008, met als enthousiaste ondertitel ‘Naar een nieuwe governance van het NIVRA’. De redactie van Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie vroeg mij om naar aanleiding van dit rapport in te gaan op het begrip ‘pluriformiteit’. Dat is interessant. Terecht meende de redactie dat dit begrip in het rapport aan de orde zou komen. We lezen daarover in hoofdstuk 3 ‘Dilemma’s’, paragraaf 3.2, onder het kopje ‘Eenheid of verscheidenheid’: ‘Het NIVRA is in het verleden gekarakteriseerd als een “pluriforme” organisatie. Pluriform betekent dat de leden verschillende beroepen uitoefenen. Dat brengt met zich mee dat er tussen de leden uiteenlopende, soms zelfs tegenstrijdige belangen kunnen ontstaan. Constant ligt er druk op het NIVRA om de verscheidenheid te respecteren en zelfs te formaliseren, bijvoorbeeld door verschillende groepen leden eigen bevoegdheden en eigen budgetten te geven. Aan de andere kant wil het NIVRA met één mond namens alle RA’s (kunnen) spreken. Het dilemma dat zich aandient is de keuze tussen eenheid of verscheidenheid.’
Deze auteur publiceerde ook
Schilder, Prof. dr. A. | 2001
Downloads: 467
Overige vakgebieden
Schilder, Prof. dr. A. | 2007
Downloads: 419
Accountantscontrole
Annink, Drs. H.M. | Proosdij, Drs. F. van | Schilder, Prof. dr. A. | 2006
Downloads: 647
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.072
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 1.560
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 796
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 833
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 583
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 654
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 326
Overige vakgebieden
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 548
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 722
Corporate Governance
Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2007
Downloads: 695
Accountantscontrole