Externe verslaggeving
Een bijdrage aan de kosten van opruiming in de jaarrekening
Backhuijs, Jan
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2009 - 83e jaargang editie 4
Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen fi nanciële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die ondernemingen. In dit artikel wordt ingegaan op de verwerking in de jaarrekening van die fi nanciële bijdragen. In verband met die verwerking wordt besproken of de onderneming bij een dergelijke regeling al dan niet een ‘doorgeefl uik’ van de overheid is, wanneer en voor welk bedrag de verplichtingen en mogelijke rechten uit een dergelijke regeling door de onderneming in haar jaarrekening worden verwerkt en ten slotte op welke plaats in de winst-en-verliesrekening de lasten van de fi nanciële bijdrage worden opgenomen.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 531
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 194
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Roelofsen, Erik | 2014
Downloads: 758
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Knoops, C | 2011
Downloads: 626
Accountantscontrole
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 812
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, K. | 2011
Downloads: 1.074
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Otten, Marc | Spek, Alexander | 2002
Downloads: 1.553
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 873
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties