Overige vakgebieden
Alles footloose… op zoek naar vastigheid
Boot, Prof. Dr. A.W.A.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2009 - 83e jaargang editie 5
Het aardige, maar ook bedreigende van deze tijd is dat alles los lijkt te zitten; oude, vaste verbanden staan ter discussie. Het eerste dat opvalt, is dat de dynamiek veel groter is geworden. Als we bijvoorbeeld kijken naar de samenstelling van de S&P 500 index van grootste Amerikaanse ondernemingen zien we daarin tot de jaren negentig van de vorige eeuw een grotere stabiliteit. De mutaties in deze groep van 500 grootste ondernemingen waren miniem; na midden jaren negentig ligt dit percentage structureel hoger.
Deze auteur publiceerde ook
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2008
Downloads: 528
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2012
Downloads: 621
Column
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Ven, Jeroen van de | 2012
Downloads: 1.562
Overige vakgebieden
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2007
Downloads: 591
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Ligterink, Drs. J.E. | 2011
Downloads: 572
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2000
Downloads: 2.359
Overige vakgebieden
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 531
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2005
Downloads: 547
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2011
Downloads: 1.644
Column
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2006
Downloads: 477
Financiering
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.072
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 1.560
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 796
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 833
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 435
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 583
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 654
Accountantscontrole
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 548
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 722
Corporate Governance
Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2007
Downloads: 695
Accountantscontrole