Accountantscontrole
Joint ventures en accountantscontrole
Majoor, Barbara, Spek, Arie van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2009 - 83e jaargang editie 12
Er is weinig geschreven over joint ventures vanuit het perspectief van externe accountantscontrole en de met joint ventures specifiek samenhangende vraagstukken voor groepsaccountants. Dit artikel besteedt aandacht aan enkele van deze vraagstukken. In het bijzonder wordt ingegaan op de controle of er sprake is van joint control, de nauwe samenwerking tussen groepsaccountants en de accountants van joint ventures en de toepassing van onafhankelijkheidsregelgeving vanuit het perspectief van de groepsaccountant. Hierbij bespreken wij de interpretatie van de huidige en toekomstige regelgeving. Wij concluderen dat de toepassing van de huidige en toekomstige regelgeving rondom joint ventures vanuit het gebruikersperspectief en vanuit het gezichtspunt van de opdrachtgever niet optimaal is. Dit doet de gebruiker in sommige opzichten tekort inzake de transparantie en consistente toepassing van regelgeving en leidt voor de opdrachtgever tot additionele controlekosten.
Deze auteur publiceerde ook
Majoor, Barbara | 2002
Downloads: 711
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 2.929
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 913
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 643
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2011
Downloads: 845
Column
Majoor, Barbara | 2008
Downloads: 1.030
Overige vakgebieden
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 861
Overige vakgebieden
Majoor, Barbara | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 878
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 9.075
Accountantscontrole
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 1.302
Externe verslaggeving
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 1.624
Management Accounting
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 3.439
Management Accounting
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 793
Financiering
Horn, Henri van | 2014
Downloads: 694
Management Accounting
Klous, Sander | Wielaard, Nart | 2015
Downloads: 1.197
Bestuurlijke informatieve...
Roest, Henk | Savelkoul, Léon | 2014
Downloads: 696
Marketing