Corporate Governance
Het RvC-verslag: weinig inzicht in toezicht
Bos, Auke de, Lückerath-Rovers, Drs. M., Scheltema, Margot
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2010 - 84e jaargang editie 11
In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre het verslag van de raad van commissarissen (hierna: RvC-verslag) de lezer van nuttige informatie voorziet. Dit wordt onderzocht voor een zestigtal vennootschappen aan de hand van de eisen in de Nederlandse Corporate Governance Code1 (hierna: de Code) ten aanzien van het RvC-verslag. Hierbij is ten eerste gekeken of het RvC-verslag voldoet aan de daaraan gestelde formele eisen. Voorts is een oordeel gegeven over de mate van inzicht die deze informatie aan de gebruiker van het RvC-verslag verstrekt. Met inzicht wordt bedoeld dat de RvC een uitkomst (bijvoorbeeld over de evaluatie) of een mening (bijvoorbeeld over de strategie) geeft in zijn verslag. Uit ons onderzoek blijkt dat er beperkt inzicht wordt gegeven in de wijze waarop een raad van commissarissen (RvC) zijn toezicht uitoefent, terwijl de Code dit wel vraagt. Wij pleiten dan ook voor een aanscherping van de Code op dit punt. Tevens geven wij een aantal voorbeelden van RvC-verslagen die, in onze ogen, adequate informatie geven.
Deze auteur publiceerde ook
Bos, Drs. Ies | Edelman, Henk | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Scheltema, Margot | 2011
Downloads: 2.932
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 510
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | 2002
Downloads: 4.453
Externe verslaggeving
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2004
Downloads: 3.021
Externe verslaggeving
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2007
Downloads: 1.679
Accountantscontrole
Lückerath-Rovers, Drs. M. | Smits, Ewout | 2010
Downloads: 1.117
Corporate Governance
Bos, Auke de | Strating, Henk | 2014
Downloads: 4.746
Accountantscontrole
Bos, Auke de | 2008
Downloads: 4.777
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 1.300
Externe verslaggeving
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2009
Downloads: 1.509
Organisatie & Managem...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Verbeeten, Dr. F.H.M. | 2005
Downloads: 1.750
Management Accounting
Hel, Lisette van der | Pheijffer, Marcel | 2012
Downloads: 1.626
Belastingen
Amsterdam, Mr. Drs. A.M.J.G. van | Marseille, Drs. E.A. | 2001
Downloads: 2.133
Accountantscontrole
Minnaar, R. | Vosselman, Ed | 2009
Downloads: 2.062
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Daelen | 2013
Downloads: 1.226
Bestuurlijke informatieve...
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 2.807
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 1.817
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 916
Externe verslaggeving
Wel, Prof. Dr. Mr. F. van der | 2013
Downloads: 1.738
Externe verslaggeving