Accountantscontrole
De veranderende rol van de accountant
Wallage, Prof. Dr. Ph., Majoor, Barbara
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2010 - 84e jaargang editie 12
Wat bevinden accountants zich toch in spannende tijden! In de eerste plaats vanwege de huidige financieel-economische crisis. Maar ook vanwege de onderzoeken en analyses die zich over het beroep uitrollen. Om te beginnen noemen wij het onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM, 2010) naar het functioneren van de grote accountantskantoren dat op 1 september 2010 is gepresenteerd. Over de toon van de rapportage valt het nodige te zeggen. Dat doen wij hier niet. Wel constateren wij dat de uitkomsten er op wijzen dat er het nodige werk aan de winkel is. Kwaliteitsbeheersing en een professioneel kritische houding behoeven verbetering. Spannend zijn de onderzoeken naar de rol van de accountant in de ‘bankencrisis’ door de commissie-De Wit (2010). Uit de parlementaire behandeling blijkt dat de huidige rol van de accountant niet altijd goed wordt begrepen en dat er behoefte bestaat aan zekerheid over zaken die niet in de jaarrekening staan. De maatschappij houdt niet van onzekerheid en wil ‘gewoon’ weten of een onderneming in haar totaliteit ‘in control’ is. Dit doet een vraag ontstaan naar een visie en oordeel over het risicomanagementsysteem van een onderneming en over niet-financiële informatie. Daartoe moet de accountant zijn kennis van een onderneming vertalen naar een visie op deze aspecten. Dat vraagt om innovatie in de wijze van communiceren met stakeholders over deze thema’s. Een terrein waarop de accountant zijn positie overigens nog moet waarmaken en waar ook andere professionals actief zijn.
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 671
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 1.012
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.782
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2002
Downloads: 711
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.031
Accountantscontrole
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 825
Overige vakgebieden
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 2.929
Accountantscontrole
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 1.533
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 1.258
Bestuurlijke informatieve...
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 760
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 2.129
Bestuurlijke informatieve...
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 2.113
Bestuurlijke informatieve...
Droogsma RA, J. | 2013
Downloads: 1.115
Bestuurlijke informatieve...
Kaptein, Muel | Vink, Hein-Jan | 2012
Downloads: 894
Bestuurlijke informatieve...
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 1.601
Bestuurlijke informatieve...
Bijlsma, Michiel | Veldhuizen, Sander van | Vogt, Benedikt | 2016
Downloads: 623
Financiering
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2016
Downloads: 914
Organisatie & Managem...
Duffhues, Piet | 2014
Downloads: 1.241
Financiering
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 846
Management Accounting
Wagensveld, Koos | Willekes, Egbert | 2016
Downloads: 1.391
Organisatie & Managem...