Externe verslaggeving
Het echec van IAS 19 in Nederland verklaard
Hoeven, Prof. dr. R.L. ter, Laning, Drs. A.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2010 - 84e jaargang editie 12
In dit artikel worden de onderliggende concepten van de internationale pensioenverslaggevingsstandaard (IAS 19) besproken en afgezet tegen de kenmerken van Nederlandse pensioenregelingen die uitgaan van risicodeling. Door het binaire classificatiesysteem van IAS 19 uitgaande van een werkgever die niet dan wel volledig het risico van een pensioentoezegging draagt, kunnen de (risicodelende) Nederlandse pensioenregelingen niet goed worden ingedeeld. IAS 19 gaat verder uit van de premisse dat de pensioenuitvoerder een verlengstuk is van de pensioentoezeggende werkgever, waardoor in de waardering van de pensioenverplichting geen rekening kan worden gehouden met de risico’s die door het pensioenfonds zelf zullen worden geabsorbeerd. Dit gebrek aan aansluiting tussen de onderliggende beginselen van IAS 19 en de Nederlandse pensioenregelingen en -kaders heeft ertoe geleid dat de Raad voor de Jaarverslaggeving volledig afstand heeft gedaan van de IAS 19-benadering in hoofdstuk 271.3 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De achtergronden van dit besluit worden in deze bijdrage beschreven. Dit artikel beschrijft verder de risicodelende mechanismen die op grond van diverse rechtsbronnen en overeenkomsten in Nederland gelden en toont door middel van empirisch onderzoek aan dat risicodeling tussen de bij de pensioenregeling betrokken partijen ook daadwerkelijk plaatsvindt in de Nederlandse praktijk. Werkgevers blijken maar voor een beperkt deel bij te dragen aan het herstel van het dekkingstekort van de door ons onderzochte pensioenfondsen. Ten slotte wordt in het laatste gedeelte van het artikel nog een conceptuele aanzet gegeven hoe een toekomstige internationale standaard beter rekening kan houden met risicodeling. Centraal in deze analyse staat de vraag ten opzichte van wie de werkgever de verplichting voortvloeiende uit de pensioentoezegging heeft.
Deze auteur publiceerde ook
Laning, Drs. A. | 2006
Downloads: 3.290
Externe verslaggeving
Kevelam, Wilfred | Laning, Drs. A. | 2013
Downloads: 2.451
Externe verslaggeving
Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | 2005
Downloads: 4.197
Externe verslaggeving
Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | 2002
Downloads: 1.886
Externe verslaggeving
Langendijk, Henk | Laning, Drs. A. | 2011
Downloads: 2.844
Accountantscontrole
Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | 2011
Downloads: 1.771
Accountantscontrole
Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | 2011
Downloads: 1.164
Redactioneel
Bout, Bert-Jan | Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | 2010
Downloads: 2.395
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | Langendijk, Prof. Dr. H.P.A.J. | 2010
Downloads: 4.405
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 5.089
Externe verslaggeving
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 7.216
Externe verslaggeving
Arnold, Coen | Santen, Gerard van | 2012
Downloads: 2.073
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Strating, Henk | 2014
Downloads: 4.746
Accountantscontrole
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 4.576
Externe verslaggeving
Groot, Prof. Dr. T.L.C.M. | 2003
Downloads: 3.981
Management Accounting
Groot, Drs. R. de | Kaptein, Prof. Dr. M. | Rozekrans, R. | 2005
Downloads: 7.361
Accountantscontrole
Koning, Prof. Dr. W.F. de | 2004
Downloads: 6.484
Bestuurlijke informatieve...
Koning, Prof. Dr. W.F. de | 2008
Downloads: 5.703
Bestuurlijke informatieve...
Leenaars, Prof. Dr. J.J.A. | Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos | 2005
Downloads: 3.598
Bestuurlijke informatieve...