Accountantscontrole
Accountant en auditcommissie
Jansman, Ton, Manen, Jaap van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2010 - 84e jaargang editie 12
Voor de relatie tussen de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening en de toezichthouders binnen de vennootschap is de aanwezigheid van een auditcommissie van groot belang. Een van de aan de auditcommissie in de Nederlandse Corporate Governance Code opgedragen taken is het toezicht op ‘de relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden’.1 Daarnaast houdt de auditcommissie zich, evenals de externe accountant, bezig met de financiële verslaggeving van de vennootschap. In dat verband maar ook op gebieden als risicobeheersing kunnen toezicht en controle elkaar versterken.
Deze auteur publiceerde ook
Manen, Jaap van | 2017
Downloads: 104
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Boot, Arnoud W.A. | 2014
Downloads: 2.373
Column
Bootsma, Bart | Hijink, Steven | 2014
Downloads: 2.024
Corporate Governance
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 1.300
Externe verslaggeving
Biesheuvel-Hoitinga, Janneke | Bootsma, Bart | 2012
Downloads: 1.159
Corporate Governance
Baarsma, Barbara | Lückerath-Rovers, Mijntje | 2012
Downloads: 303
Corporate Governance
Opijnen, Martijn van | 2012
Downloads: 1.438
Accountantscontrole
Hooghiemstra, Dr. R.B.H. | Lammerink, A | Marra, Dr. T.A. | 2008
Downloads: 1.674
Externe verslaggeving
Beumer, Drs. M. | Swagerman, Prof. Dr. D.M. | 2007
Downloads: 1.252
Corporate Governance
Bezemer MscBA, P. | Bosch, Prof. Dr. Ing. F.A.J. van den | Maassen, Dr. G.F. | Volberda, Prof. Dr. H.W. | 2007
Downloads: 1.379
Corporate Governance