Accountantscontrole
Accountant en auditcommissie
Jansman, Ton, Manen, Jaap van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2010 - 84e jaargang editie 12
Voor de relatie tussen de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening en de toezichthouders binnen de vennootschap is de aanwezigheid van een auditcommissie van groot belang. Een van de aan de auditcommissie in de Nederlandse Corporate Governance Code opgedragen taken is het toezicht op ‘de relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden’.1 Daarnaast houdt de auditcommissie zich, evenals de externe accountant, bezig met de financiële verslaggeving van de vennootschap. In dat verband maar ook op gebieden als risicobeheersing kunnen toezicht en controle elkaar versterken.
Deze auteur publiceerde ook
Manen, Jaap van | 2017
Downloads: 812
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Christiane Pott | Corinna Ewelt-Knauer | Anna Gold | Gold | 2013
Downloads: 691
Accountantscontrole
Bosch, Prof. Dr. Ing. F.A.J. van den | Maassen, Dr. G.F. | Volberda, Prof. Dr. H.W. | 2005
Downloads: 325
Organisatie & Managem...
Dr. W.G.M. Holterman | 1994
Downloads: 343
Prof. Dr. L. Traas | 1979
Downloads: 221
Samengesteld door de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam | 1964
Downloads: 78
Swijnenburg, Jaap | 2012
Downloads: 900
Accountantscontrole
Kalshoven, Karianne | Valk, Renske | 2011
Downloads: 2.254
Organisatie & Managem...
| 1991
Downloads: 128
Kolk, Berend van der | 2011
Downloads: 805
Accountantscontrole