Accountantscontrole
Accountant en auditcommissie
Jansman, Ton, Manen, Jaap van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2010 - 84e jaargang editie 12
Voor de relatie tussen de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening en de toezichthouders binnen de vennootschap is de aanwezigheid van een auditcommissie van groot belang. Een van de aan de auditcommissie in de Nederlandse Corporate Governance Code opgedragen taken is het toezicht op ‘de relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden’.1 Daarnaast houdt de auditcommissie zich, evenals de externe accountant, bezig met de financiële verslaggeving van de vennootschap. In dat verband maar ook op gebieden als risicobeheersing kunnen toezicht en controle elkaar versterken.
Deze auteur publiceerde ook
Manen, Jaap van | 2017
Downloads: 327
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Nieuw Amerongen, Niels van | Veeken, Stephan van der | 2014
Downloads: 4.381
Accountantscontrole
Nieuw Amerongen, Dr. C.M. van | 2007
Downloads: 1.096
Accountantscontrole
Bindenga, Prof. Dr. A.J. | 2005
Downloads: 1.307
Accountantscontrole
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 10.535
Accountantscontrole
Vaassen, Prof. Dr. E.H.J. | 2003
Downloads: 1.884
Bestuurlijke informatieve...
Oude Vrielink, Drs. B. | Verbeeten, Dr. F.H.M. | 2004
Downloads: 2.358
Management Accounting
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.478
Bestuurlijke informatieve...
Wemmenhove, Drs. P. | 2001
Downloads: 2.177
Bestuurlijke informatieve...
Minnaar, R. | Vosselman, Ed | 2009
Downloads: 2.166
Management Accounting