Externe verslaggeving
Gesegmenteerde gegevensverstrekking volgens IFRS 8
Backhuijs, Jan, Camfferman, K.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 1/2
Vanaf 2009 is een nieuwe IFRS-standaard voor het verschaffen van segmentinformatie in de jaarrekening op basis van IFRS van kracht. In dit artikel worden de belangrijkste aspecten van deze nieuwe IFRS 8 besproken. Dit gebeurt onder meer aan de hand van een onderzoek naar de in jaarrekeningen over 2009 aangetroffen segmentinformatie. De toepassing van IFRS 8 door de opstellers van jaarrekeningen blijkt redelijk goed te zijn opgepakt, hoewel enige ruimte voor verbetering aanwezig is. Een essentieel onderdeel van IFRS 8 is dat de segmentinformatie gebaseerd is op de interne rapportage. Dit leidt tot aanzienlijke diversiteit in de verstrekte informatie en maakt de inzichtelijkheid van de aansluiting tussen segmentgegevens en geconsolideerde gegevens tot een belangrijk aandachtspunt bij de toepassing van de standaard.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 592
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | Lof, Michiel van der | 2013
Downloads: 730
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 330
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Roelofsen, Erik | 2014
Downloads: 835
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Knoops, C | 2011
Downloads: 670
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 627
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 877
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | Eeftink, Egbert | 2010
Downloads: 952
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | 2009
Downloads: 618
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Krens, Prof. Drs. F. | 2003
Downloads: 2.484
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.074
Accountantscontrole, Open...
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.521
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.066
Column
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 1.278
Externe verslaggeving
Klijnsmit, Dr. P. | Sodekamp, Drs. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2003
Downloads: 3.585
Accountantscontrole
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.160
Accountantscontrole
Mollema, Prof. Dr. K.Y. | 2003
Downloads: 800
Accountantscontrole
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 857
Management Accounting
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 778
Externe verslaggeving