Externe verslaggeving
Wijzigingen corporate governance en de gevolgen voor het directieverslag
Lückerath-Rovers, Drs. M., Bos, Drs. Ies, Scheltema, Margot, Edelman, Henk
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 1/2
Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving dienen beursgenoteerde ondernemingen meer corporate governance-informatie op te nemen. Samengevat gaat het hierbij om: van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag; herziene Nederlandse Corporate Governance Code verduidelijkt; Doordat deze informatievereisten op meerdere plaatsen in wet- en regelgeving zijn opgeno- - heden leiden. Uit ons jaarrapportenonderzoek komt een uiteenlopende verslaggevingspraktijk naar voren. Dit kan een signaal zijn dat de huidige wet- en regelgeving voor de directies lastig te interpreteren is. De uiteenlopende verslaggevingspraktijk draagt in ieder geval niet bij aan een begrijpelijke informatieverstrekking aan de gebruikers een aantal aanpassingen in de wet- en regelgeving dat moet bijdragen aan een consistente en begrijpelijke verslaggeving op het gebied van corporate governance-informatie.
Deze auteur publiceerde ook
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2004
Downloads: 3.021
Externe verslaggeving
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2007
Downloads: 1.679
Accountantscontrole
Lückerath-Rovers, Drs. M. | Smits, Ewout | 2010
Downloads: 1.117
Corporate Governance
Bos, Drs. Ies | Stienstra, Drs. Marten | 2007
Downloads: 1.697
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 1.300
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Scheltema, Margot | 2010
Downloads: 2.228
Corporate Governance
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2009
Downloads: 1.509
Organisatie & Managem...
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Quadackers, Luc | 2008
Downloads: 1.883
Corporate Governance
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2011
Downloads: 1.068
Accountantscontrole
Leersum, P. van | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Zijl, N. van | 2009
Downloads: 1.272
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Verbeeten, Dr. F.H.M. | 2005
Downloads: 1.750
Management Accounting
Hel, Lisette van der | Pheijffer, Marcel | 2012
Downloads: 1.626
Belastingen
Amsterdam, Mr. Drs. A.M.J.G. van | Marseille, Drs. E.A. | 2001
Downloads: 2.133
Accountantscontrole
Minnaar, R. | Vosselman, Ed | 2009
Downloads: 2.062
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Daelen | 2013
Downloads: 1.226
Bestuurlijke informatieve...
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 2.807
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 1.817
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 916
Externe verslaggeving
Wel, Prof. Dr. Mr. F. van der | 2013
Downloads: 1.738
Externe verslaggeving