Externe verslaggeving
Wijzigingen corporate governance en de gevolgen voor het directieverslag
Lückerath-Rovers, Drs. M., Bos, Drs. Ies, Scheltema, Margot, Edelman, Henk
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 1/2
Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving dienen beursgenoteerde ondernemingen meer corporate governance-informatie op te nemen. Samengevat gaat het hierbij om: van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag; herziene Nederlandse Corporate Governance Code verduidelijkt; Doordat deze informatievereisten op meerdere plaatsen in wet- en regelgeving zijn opgeno- - heden leiden. Uit ons jaarrapportenonderzoek komt een uiteenlopende verslaggevingspraktijk naar voren. Dit kan een signaal zijn dat de huidige wet- en regelgeving voor de directies lastig te interpreteren is. De uiteenlopende verslaggevingspraktijk draagt in ieder geval niet bij aan een begrijpelijke informatieverstrekking aan de gebruikers een aantal aanpassingen in de wet- en regelgeving dat moet bijdragen aan een consistente en begrijpelijke verslaggeving op het gebied van corporate governance-informatie.
Deze auteur publiceerde ook
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2004
Downloads: 3.155
Externe verslaggeving
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2007
Downloads: 1.813
Accountantscontrole
Lückerath-Rovers, Drs. M. | Smits, Ewout | 2010
Downloads: 1.117
Corporate Governance
Bos, Drs. Ies | Stienstra, Drs. Marten | 2007
Downloads: 1.780
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 1.300
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Scheltema, Margot | 2010
Downloads: 2.228
Corporate Governance
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2009
Downloads: 1.603
Organisatie & Managem...
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Quadackers, Luc | 2008
Downloads: 1.973
Corporate Governance
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2011
Downloads: 1.068
Accountantscontrole
Leersum, P. van | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Zijl, N. van | 2009
Downloads: 1.379
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Beek, André van der | Ginkel, Wim van | Schaepkens, Frans | Schrier, Floortje | 2011
Downloads: 2.909
Externe verslaggeving
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.478
Bestuurlijke informatieve...
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 3.812
Column
Ammelrooij, P. van MSc RA AAG | 2014
Downloads: 2.878
Externe verslaggeving
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 7.520
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | Lof, Michiel van der | 2013
Downloads: 2.043
Externe verslaggeving
Epe, Drs. P. | Langendijk, Prof. Dr. H.P.A.J. | 2006
Downloads: 5.696
Externe verslaggeving
Langendijk, Prof. Dr. H.P.A.J. | 2005
Downloads: 5.659
Externe verslaggeving