Externe verslaggeving
Financiële verslaggeving door vastgoedbeleggers
Tas, Prof. Dr. L.G. van der, Roozen, Kees
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 1/2
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de bedrijfstakspecifieke toepassing van IFRS voor vastgoedbeleggers. Daarbij wordt voor de jaarrekeningen 2009 van Europese vastgoedbeleggers met name gekeken naar de waardering van vastgoed, informatie over de kredietcrisis en het gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven. De belangrijkste conclusies zijn dat er weliswaar informatie wordt verschaft over aspecten van de kredietcrisis, maar dat deze meer specifiek kunnen worden gemaakt. Het gaat met name om toegenomen onzekerheden omtrent de waardering van vastgoed en het herfinancieringsrisico. Gezien het grote aantal aankopen overnames zijn dit materiële posten in de jaarrekening. Vanwege het feit dat er grote verschillen bestaan tussen de beide verwerkingswijzen, dient de toelichting over de factoren om te bepalen of sprake is van een bedrijfscombinatie dan wel van een aankoop van een actief, te worden verbeterd.
Deze auteur publiceerde ook
Feijter, Ronald de | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2013
Downloads: 788
Externe verslaggeving
Heemskerk, Mevr. M.J.L. | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2006
Downloads: 901
Externe verslaggeving
Lof, Michiel van der | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2002
Downloads: 1.570
Externe verslaggeving
Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2006
Downloads: 802
Externe verslaggeving
Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2007
Downloads: 695
Accountantscontrole
Kamp, Bart | Roozen, Kees | 2016
Downloads: 1.426
Externe verslaggeving
Feijter, Ronald de | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 492
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 2.130
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 951
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 1.798
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 1.447
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 873
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.202
Externe verslaggeving
J. A. Burggraaff | 1979
Downloads: 178