Overige vakgebieden
effect van extern gegeven feedback op prestatie en emotionele beleving van de individuele werknemer
Jansen, Dr. J.J.P.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 3
Bij personeelsbeoordeling geeft in het algemeen de directe manager feedback aan een individuele medewerker over diens werk. Onderzoek wijst uit dat feedback niet altijd positieve gevolgen heeft voor werkprestatie en werkbeleving. er wordt een overzicht gegeven van onder welke condities feedback werkt, bijvoorbeeld hoe er wordt omgegaan met fouten. Zo blijkt erg specifieke feedback niet bevorderlijk voor leren en blijken managers in het algemeen minder last te hebben van beoordelaarsfouten. Iedere feedbackgever blijkt op een eigen, onder andere met de werkpositie samenhangende wijze te beoordelen. Vandaar dat steeds vaker gewerkt wordt met meerdere beoordelaars; dit is zelfs de kern van de multi-rater feedbackmethode. Tot besluit worden daarom verschillende beoordelingsmethoden (reguliere beoordeling, multi-rater feedback, assessment center) systematisch met elkaar vergeleken.
Deze auteur publiceerde ook
Bezemer MscBA, P. | Bosch, Prof. Dr. Ing. F.A.J. van den | Jansen, Dr. J.J.P. | Volberda, Prof. Dr. H.W. | 2006
Downloads: 702
Organisatie & Managem...
Jansen, Dr. J.J.P. | Paauwe, J | 2011
Downloads: 439
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties