Bestuurlijke informatieverzorging
Information governance
Maes, Prof. Dr. Ir. R., Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos, Kooper, Michiel
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 4
Information governance is een governanceprincipe dat in 2004 werd geïntroduceerd binnen de National Health Society (Donaldson en Walker, 2004), en momenteel groeit in populariteit als aanpak voor het verbeteren van de governance van het informatiegebruik binnen en buiten organisaties (Economist Intelligence Unit, 2008). Voor deze aanpak is nog geen gemeenschappelijke en wetenschappelijke grondslag geformuleerd. In dit artikel worden de principes van information governance verkend en komen wij tot een definitie voor information governance, waarmee de veelgebruikte benadering wordt verbreed tot een meer generieke definitie. Op basis van de bekende principes die ten grondslag liggen aan IT-governance wordt de betekenis van zowel informatie als governance verkend. Er worden vier proposities opgesteld ter ondersteuning van het gebruik van information governance. Deze proposities vormen de basis voor verder onderzoek.
Deze auteur publiceerde ook
Maes, Prof. Dr. Ir. R. | 2005
Downloads: 607
Bestuurlijke informatieve...
Maes, Prof. Dr. Ir. R. | 2003
Downloads: 982
Bestuurlijke informatieve...
Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos | Overbeek, Dr. Ir. P.L. | Wolf, Ir. R. de | 2004
Downloads: 598
Accountantscontrole
Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos | 2005
Downloads: 700
Bestuurlijke informatieve...
Leenaars, Prof. Dr. J.J.A. | Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos | 2005
Downloads: 764
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 799
Accountantscontrole, Open...
Schoute, Drs. M. | 2011
Downloads: 1.542
Management Accounting
Elten, Drs. H.J. van | Houbiers, Ferry | Loo, Drs. I. de | 2012
Downloads: 3.444
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 975
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 1.145
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2008
Downloads: 2.298
Management Accounting
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 1.280
Externe verslaggeving
Boons, Marcel A.F.A. | Butter, Prof. dr. F.A.G. den | 2011
Downloads: 572
Organisatie & Managem...
Roos, Drs. A.R. | 2011
Downloads: 2.166
Accountantscontrole