Bestuurlijke informatieverzorging
Information governance
Maes, Prof. Dr. Ir. R., Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos, Kooper, Michiel
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 4
Information governance is een governanceprincipe dat in 2004 werd geïntroduceerd binnen de National Health Society (Donaldson en Walker, 2004), en momenteel groeit in populariteit als aanpak voor het verbeteren van de governance van het informatiegebruik binnen en buiten organisaties (Economist Intelligence Unit, 2008). Voor deze aanpak is nog geen gemeenschappelijke en wetenschappelijke grondslag geformuleerd. In dit artikel worden de principes van information governance verkend en komen wij tot een definitie voor information governance, waarmee de veelgebruikte benadering wordt verbreed tot een meer generieke definitie. Op basis van de bekende principes die ten grondslag liggen aan IT-governance wordt de betekenis van zowel informatie als governance verkend. Er worden vier proposities opgesteld ter ondersteuning van het gebruik van information governance. Deze proposities vormen de basis voor verder onderzoek.
Deze auteur publiceerde ook
Maes, Prof. Dr. Ir. R. | 2005
Downloads: 1.575
Bestuurlijke informatieve...
Maes, Prof. Dr. Ir. R. | 2003
Downloads: 2.831
Bestuurlijke informatieve...
Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos | Overbeek, Dr. Ir. P.L. | Wolf, Ir. R. de | 2004
Downloads: 1.304
Accountantscontrole
Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos | 2005
Downloads: 2.144
Bestuurlijke informatieve...
Leenaars, Prof. Dr. J.J.A. | Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos | 2005
Downloads: 3.598
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Verbeeten, Dr. F.H.M. | 2005
Downloads: 1.750
Management Accounting
Hel, Lisette van der | Pheijffer, Marcel | 2012
Downloads: 1.626
Belastingen
Amsterdam, Mr. Drs. A.M.J.G. van | Marseille, Drs. E.A. | 2001
Downloads: 2.133
Accountantscontrole
Minnaar, R. | Vosselman, Ed | 2009
Downloads: 2.062
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Daelen | 2013
Downloads: 1.226
Bestuurlijke informatieve...
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 2.807
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 1.817
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 916
Externe verslaggeving
Wel, Prof. Dr. Mr. F. van der | 2013
Downloads: 1.738
Externe verslaggeving