Bestuurlijke informatieverzorging
Information governance
Maes, Prof. Dr. Ir. R., Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos, Kooper, Michiel
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 4
Information governance is een governanceprincipe dat in 2004 werd geïntroduceerd binnen de National Health Society (Donaldson en Walker, 2004), en momenteel groeit in populariteit als aanpak voor het verbeteren van de governance van het informatiegebruik binnen en buiten organisaties (Economist Intelligence Unit, 2008). Voor deze aanpak is nog geen gemeenschappelijke en wetenschappelijke grondslag geformuleerd. In dit artikel worden de principes van information governance verkend en komen wij tot een definitie voor information governance, waarmee de veelgebruikte benadering wordt verbreed tot een meer generieke definitie. Op basis van de bekende principes die ten grondslag liggen aan IT-governance wordt de betekenis van zowel informatie als governance verkend. Er worden vier proposities opgesteld ter ondersteuning van het gebruik van information governance. Deze proposities vormen de basis voor verder onderzoek.
Deze auteur publiceerde ook
Maes, Prof. Dr. Ir. R. | 2005
Downloads: 532
Bestuurlijke informatieve...
Maes, Prof. Dr. Ir. R. | 2003
Downloads: 847
Bestuurlijke informatieve...
Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos | Overbeek, Dr. Ir. P.L. | Wolf, Ir. R. de | 2004
Downloads: 512
Accountantscontrole
Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos | 2005
Downloads: 613
Bestuurlijke informatieve...
Leenaars, Prof. Dr. J.J.A. | Lindgreen, Prof. Dr. E.E.O. Roos | 2005
Downloads: 650
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 626
Accountantscontrole, Open...
Schoute, Drs. M. | 2011
Downloads: 1.348
Management Accounting
Elten, Drs. H.J. van | Houbiers, Ferry | Loo, Drs. I. de | 2012
Downloads: 2.971
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 732
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 3.204
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2008
Downloads: 2.021
Management Accounting
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 1.136
Externe verslaggeving
Boons, Marcel A.F.A. | Butter, Prof. dr. F.A.G. den | 2011
Downloads: 459
Organisatie & Managem...
Roos, Drs. A.R. | 2011
Downloads: 1.826
Accountantscontrole