Column
Heeft Barnier twee gezichten?
Majoor, Barbara
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 6
Het accountantsberoep na Barnier (2010) is een vraag die velen bezighoudt. Barnier behandelt in zijn groenboek essentiële thema’s die het fundament raken van het accountantsberoep. Deze thema’s, uitgewerkt in bijna veertig vragen en voorstellen, omvatten globaal de volgende vraagstukken: 1. Rol van de accountant met name zijn professioneel kritische houding, maar ook de reikwijdte van het controlemandaat. 2. Onafhankelijkheid van zowel de accountant in persoon als het kantoor, waarbij enerzijds de vraag wordt gesteld of scheiding tussen controle en advies gewenst is en/of verplichte roulatie van kantoren of benoeming van de accountant door een onafhankelijk orgaan moet plaatsvinden. Anderzijds het vraagstuk van de benodigde aanpassing van het business model van accountantskantoren en/of versterking van de governancestructuur van de accountantskantoren. 3. Toezicht op het beroep, met name de wenselijkheid van een Europese regelgever in combinatie met eenduidige en geharmoniseerde regelgeving binnen Europa. 4. Markstructuur en marktconcentratie, waarin met name het vraagstuk of de huidige markt voldoende ruimte biedt voor ‘nieuw’komers en de noodzaak van vereenvoudiging van de regels voor controles bij mkb-ondernemingen worden behandeld. Relevante thema’s en relevante vragen waar de afgelopen tijd veel en uiteenlopende reacties op zijn gegeven en dikke schriftelijke reacties richting Brussel zijn gestuurd. Nu is het wachten op de Europese Commissie die heeft toegezegd in de loop van 2011 met nadere voorstellen te komen.
Deze auteur publiceerde ook
Majoor, Barbara | 2002
Downloads: 491
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 2.222
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Spek, Arie van der | 2009
Downloads: 439
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 665
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.756
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2008
Downloads: 822
Overige vakgebieden
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 2.682
Overige vakgebieden
Majoor, Barbara | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 576
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties