Financiering
Bestuurlijke informatieverzorging (BIV); evaluatie van het vak onder alumni
Spoor RA, L.L., Beek, Marlies van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 7/8
De auteurs voerden in 2010 onderzoek uit naar de opvattingen van afgestudeerde registeraccountants en registercontrollers over een vak dat in hun beider opleiding een prominente plaats inneemt: bestuurlijke informatieverzorging. Een dergelijk onderzoek is relevant vanuit het perspectief van onderwijskwaliteitsbewaking. Beroepsopleidingen horen immers de opvattingen uit het veld over het verzorgde onderwijs te betrekken in hun kwaliteitssysteem. Vanuit een meer vaktechnisch perspectief is een dergelijke meting ook zinvol in situaties van verandering of aanscherping van leerdoelen. In dit onderzoek blijkt dat afgestudeerden van een aantal instellingen overwegend positief oordelen over het door hen gevolgde onderwijs en de voorgenomen aanscherping van leerdoelen. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten en mogelijkheden tot verbetering. De onderzoekers hopen dat de resultaten de binding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek op het gebied van BIV/AO versterkt.
Deze auteur publiceerde ook
Soeting, Prof. Dr. R. | Spoor RA, L.L. | 2003
Downloads: 2.025
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 7.478
Management Accounting
Blankers, Vivian | Eijken, Thom | Özer, Patrick | Rijnders, Quintra | 2011
Downloads: 3.016
Bestuurlijke informatieve...
Koedijk, Aad H.C. | 2008
Downloads: 940
Bestuurlijke informatieve...
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.862
Management Accounting
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2010
Downloads: 6.555
Redactioneel
Blokdijk, Prof. J.H. | 2002
Downloads: 2.517
Accountantscontrole
Kaptein, Muel | Vink, Hein-Jan | 2012
Downloads: 2.585
Bestuurlijke informatieve...
Daelen, Marijn van | Groot, Jos de | 2014
Downloads: 2.218
Externe verslaggeving
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Velde Harsenhorst, Rob de | Ven, Arco van de | 2015
Downloads: 1.297
Bestuurlijke informatieve...