Financiering
Bestuurlijke informatieverzorging (BIV); evaluatie van het vak onder alumni
Spoor RA, L.L., Beek, Marlies van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 7/8
De auteurs voerden in 2010 onderzoek uit naar de opvattingen van afgestudeerde registeraccountants en registercontrollers over een vak dat in hun beider opleiding een prominente plaats inneemt: bestuurlijke informatieverzorging. Een dergelijk onderzoek is relevant vanuit het perspectief van onderwijskwaliteitsbewaking. Beroepsopleidingen horen immers de opvattingen uit het veld over het verzorgde onderwijs te betrekken in hun kwaliteitssysteem. Vanuit een meer vaktechnisch perspectief is een dergelijke meting ook zinvol in situaties van verandering of aanscherping van leerdoelen. In dit onderzoek blijkt dat afgestudeerden van een aantal instellingen overwegend positief oordelen over het door hen gevolgde onderwijs en de voorgenomen aanscherping van leerdoelen. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten en mogelijkheden tot verbetering. De onderzoekers hopen dat de resultaten de binding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek op het gebied van BIV/AO versterkt.
Deze auteur publiceerde ook
Soeting, Prof. Dr. R. | Spoor RA, L.L. | 2003
Downloads: 732
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 976
Bestuurlijke informatieve...
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.074
Accountantscontrole, Open...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 1.865
Bestuurlijke informatieve...
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 857
Management Accounting
Vosselman, Prof. Dr. E.G.J. | 2012
Downloads: 743
Overige vakgebieden
Droogsma RA, J. | 2013
Downloads: 1.115
Bestuurlijke informatieve...
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 697
Overige vakgebieden
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 1.601
Bestuurlijke informatieve...
Ven RA, dr. A.C.N. van de | 2002
Downloads: 501
Management Accounting
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 2.129
Bestuurlijke informatieve...