Financiering
Bestuurlijke informatieverzorging (BIV); evaluatie van het vak onder alumni
Spoor RA, L.L., Beek, Marlies van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 7/8
De auteurs voerden in 2010 onderzoek uit naar de opvattingen van afgestudeerde registeraccountants en registercontrollers over een vak dat in hun beider opleiding een prominente plaats inneemt: bestuurlijke informatieverzorging. Een dergelijk onderzoek is relevant vanuit het perspectief van onderwijskwaliteitsbewaking. Beroepsopleidingen horen immers de opvattingen uit het veld over het verzorgde onderwijs te betrekken in hun kwaliteitssysteem. Vanuit een meer vaktechnisch perspectief is een dergelijke meting ook zinvol in situaties van verandering of aanscherping van leerdoelen. In dit onderzoek blijkt dat afgestudeerden van een aantal instellingen overwegend positief oordelen over het door hen gevolgde onderwijs en de voorgenomen aanscherping van leerdoelen. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten en mogelijkheden tot verbetering. De onderzoekers hopen dat de resultaten de binding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek op het gebied van BIV/AO versterkt.
Deze auteur publiceerde ook
Soeting, Prof. Dr. R. | Spoor RA, L.L. | 2003
Downloads: 2.126
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.478
Bestuurlijke informatieve...
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 3.812
Column
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 2.914
Column
Koning, Prof. Dr. W.F. de | 2011
Downloads: 3.201
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 2.422
Bestuurlijke informatieve...
Koning, Prof. Dr. W.F. de | 2006
Downloads: 2.184
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 2.573
Bestuurlijke informatieve...
Droogsma RA, J. | 2009
Downloads: 2.134
Bestuurlijke informatieve...
Litjens, Robin | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2012
Downloads: 4.759
Accountantscontrole