Overige vakgebieden
Integrated reporting en assurance
Kamp-Roelands, Drs. A.E.M.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 11
In dit beschouwend artikel worden enkele belangrijke uitdagingen voor assurance bij geïntegreerde verslaggeving besproken. Er wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van richtlijnen voor assurance-opdrachten, de huidige context van assurance-opdrachten bij maatschappelijke verslaggeving, de belangrijkste uitdagingen vanuit het raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving, dat inmiddels door het International Integrated Reporting Committee wordt ontwikkeld, en suggesties voor praktische oplossingen.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp-Roelands, Drs. A.E.M. | 2003
Downloads: 1.961
Externe verslaggeving
Kamp-Roelands, Drs. A.E.M. | 2001
Downloads: 1.508
Externe verslaggeving
Kamp-Roelands, Drs. A.E.M. | Waard, D.A. de | 2008
Downloads: 2.041
Externe verslaggeving
Kamp-Roelands, Drs. A.E.M. | 2004
Downloads: 1.325
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Verbeeten, Dr. F.H.M. | 2005
Downloads: 1.913
Management Accounting
Hel, Lisette van der | Pheijffer, Marcel | 2012
Downloads: 1.687
Belastingen
Amsterdam, Mr. Drs. A.M.J.G. van | Marseille, Drs. E.A. | 2001
Downloads: 2.225
Accountantscontrole
Minnaar, R. | Vosselman, Ed | 2009
Downloads: 2.166
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Daelen | 2013
Downloads: 1.296
Bestuurlijke informatieve...
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 2.878
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 1.817
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 1.190
Externe verslaggeving
Wel, Prof. Dr. Mr. F. van der | 2013
Downloads: 1.738
Externe verslaggeving