Overige vakgebieden
Naar een geïntegreerde verslaggeving - Voor elck wat wils
Wallage, Prof. Dr. Ph.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 11
De vorm en inhoud van verslaggeving zal in de komende tijd sterk wijzigen. Staat nu nog de financiële verslaggeving centraal en is duurzaamheidsverslaggeving sterk in ontwikkeling, in de toekomst zal geïntegreerde verslaggeving gemeen goed zijn. Om de ontwikkeling van geïntegreerde verslaggeving in goede banen te leiden zijn de ontwikkeling van normen en een raamwerk noodzakelijk. In deze bijdrage wordt een model geschetst om te komen tot geïntegreerde verslaggeving. Deze vorm van verslaggeving wordt pas effectief indien stakeholders gezamenlijk werken aan de waardecreatie van de onderneming waarbij een optimale mix van verschillende vormen van kapitaal (capital stewardship) wordt ingezet. In toenemende mate zullen informatiesystemen individuele stakeholders in staat stellen om real-time, on-line over relevante informatie te beschikken.
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 1.685
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 1.912
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.811
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.009
Accountantscontrole
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 1.690
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 4.209
Bestuurlijke informatieve...
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 1.901
Accountantscontrole
Majoor, Dr. G.C.M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 1.847
Accountantscontrole
Emanuels, Prof. Dr. J.A. | Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 3.479
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 2.352
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.244
Bestuurlijke informatieve...
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 3.647
Column
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 2.757
Column
Beek, Marlies van | Spoor RA, L.L. | 2011
Downloads: 1.377
Financiering
Koning, Prof. Dr. W.F. de | 2011
Downloads: 3.058
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 2.352
Bestuurlijke informatieve...
Koning, Prof. Dr. W.F. de | 2006
Downloads: 2.082
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 2.496
Bestuurlijke informatieve...
Droogsma RA, J. | 2009
Downloads: 2.038
Bestuurlijke informatieve...