Overige vakgebieden
Naar een geïntegreerde verslaggeving - Voor elck wat wils
Wallage, Prof. Dr. Ph.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 11
De vorm en inhoud van verslaggeving zal in de komende tijd sterk wijzigen. Staat nu nog de financiële verslaggeving centraal en is duurzaamheidsverslaggeving sterk in ontwikkeling, in de toekomst zal geïntegreerde verslaggeving gemeen goed zijn. Om de ontwikkeling van geïntegreerde verslaggeving in goede banen te leiden zijn de ontwikkeling van normen en een raamwerk noodzakelijk. In deze bijdrage wordt een model geschetst om te komen tot geïntegreerde verslaggeving. Deze vorm van verslaggeving wordt pas effectief indien stakeholders gezamenlijk werken aan de waardecreatie van de onderneming waarbij een optimale mix van verschillende vormen van kapitaal (capital stewardship) wordt ingezet. In toenemende mate zullen informatiesystemen individuele stakeholders in staat stellen om real-time, on-line over relevante informatie te beschikken.
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 671
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 1.012
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.782
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.031
Accountantscontrole
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 825
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 1.258
Bestuurlijke informatieve...
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 760
Accountantscontrole
Majoor, Dr. G.C.M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 672
Accountantscontrole
Emanuels, Prof. Dr. J.A. | Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.086
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 929
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schoute, Drs. M. | With, Drs. E. de | 2006
Downloads: 518
Management Accounting
Aalbers, Hendrik Leendert | Dolfsma, Wilfred | 2014
Downloads: 933
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2008
Downloads: 596
Organisatie & Managem...
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 1.278
Externe verslaggeving
Helden, Jan van | Kamminga, Dr. P.E. | Velthuis, Hans | 2010
Downloads: 588
Management Accounting
Bossert, Hans | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 2.035
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 2.164
Management Accounting
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.521
Externe verslaggeving
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 870
Accountantscontrole