Overige vakgebieden
Naar een geïntegreerde verslaggeving - Voor elck wat wils
Wallage, Prof. Dr. Ph.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 11
De vorm en inhoud van verslaggeving zal in de komende tijd sterk wijzigen. Staat nu nog de financiële verslaggeving centraal en is duurzaamheidsverslaggeving sterk in ontwikkeling, in de toekomst zal geïntegreerde verslaggeving gemeen goed zijn. Om de ontwikkeling van geïntegreerde verslaggeving in goede banen te leiden zijn de ontwikkeling van normen en een raamwerk noodzakelijk. In deze bijdrage wordt een model geschetst om te komen tot geïntegreerde verslaggeving. Deze vorm van verslaggeving wordt pas effectief indien stakeholders gezamenlijk werken aan de waardecreatie van de onderneming waarbij een optimale mix van verschillende vormen van kapitaal (capital stewardship) wordt ingezet. In toenemende mate zullen informatiesystemen individuele stakeholders in staat stellen om real-time, on-line over relevante informatie te beschikken.
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 1.773
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 2.015
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 3.037
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.135
Accountantscontrole
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 1.799
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 4.386
Bestuurlijke informatieve...
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 1.994
Accountantscontrole
Majoor, Dr. G.C.M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 1.919
Accountantscontrole
Emanuels, Prof. Dr. J.A. | Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 3.617
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 2.422
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | Jansen, Boudewijn | Schols, Yvonne | Vossen, Dennis | 2002
Downloads: 8.508
Externe verslaggeving
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 3.815
Column
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2013
Downloads: 3.372
Externe verslaggeving
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 4.576
Externe verslaggeving
Vries, De | 2013
Downloads: 2.190
Overige vakgebieden
Binck, Dennie | 2012
Downloads: 2.553
Accountantscontrole
Wallage, Philip | 2013
Downloads: 1.765
Bestuurlijke informatieve...
Braak, Rick ter | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 3.070
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 2.002
Accountantscontrole