Overige vakgebieden
Naar een geïntegreerde verslaggeving - Voor elck wat wils
Wallage, Prof. Dr. Ph.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 11
De vorm en inhoud van verslaggeving zal in de komende tijd sterk wijzigen. Staat nu nog de financiële verslaggeving centraal en is duurzaamheidsverslaggeving sterk in ontwikkeling, in de toekomst zal geïntegreerde verslaggeving gemeen goed zijn. Om de ontwikkeling van geïntegreerde verslaggeving in goede banen te leiden zijn de ontwikkeling van normen en een raamwerk noodzakelijk. In deze bijdrage wordt een model geschetst om te komen tot geïntegreerde verslaggeving. Deze vorm van verslaggeving wordt pas effectief indien stakeholders gezamenlijk werken aan de waardecreatie van de onderneming waarbij een optimale mix van verschillende vormen van kapitaal (capital stewardship) wordt ingezet. In toenemende mate zullen informatiesystemen individuele stakeholders in staat stellen om real-time, on-line over relevante informatie te beschikken.
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 488
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 786
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.523
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 787
Accountantscontrole
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 573
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 995
Bestuurlijke informatieve...
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 525
Accountantscontrole
Majoor, Dr. G.C.M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 1.950
Accountantscontrole
Emanuels, Prof. Dr. J.A. | Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 791
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 674
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 7.927
Accountantscontrole
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 2.279
Externe verslaggeving
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 1.321
Management Accounting
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 2.909
Management Accounting
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 587
Financiering
Horn, Henri van | 2014
Downloads: 2.010
Management Accounting
Klous, Sander | Wielaard, Nart | 2015
Downloads: 890
Bestuurlijke informatieve...
Roest, Henk | Savelkoul, Léon | 2014
Downloads: 1.690
Marketing