Accountantscontrole
De controleverklaring en de verwachtingskloof in het midden-en kleinbedrijf
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A., Litjens, Robin
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 3
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de samenhang tussen de rapportage van de accountant door middel van de controleverklaring en de verwachtingen die de samenleving (het maatschappelijk verkeer) heeft ten aanzien van de taken van de accountant. Hiertoe zijn accountants, ondernemers en financiers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf geënquêteerd. Verschillen in opvattingen over taken van de accountant tussen accountants, ondernemers en financiers leiden tot een verwachtingskloof. De verwachtingskloof kan worden opgesplitst in: deficiënt presteren van de accountant, belemmerende regelgeving en onredelijke verwachtingen ten aanzien van taken van de accountant. Uit het onderzoek blijkt dat de verwachtingskloof voornamelijk wordt veroorzaakt door belemmerende regelgeving. Accountants gebonden aan regels – bijvoorbeeld inzake onafhankelijkheid – die hen beperken om bepaalde diensten te verlenen. Daarnaast lijken onredelijke verwachtingen (die de accountant niet kan waarmaken) een belangrijk onderdeel van de verwachtingskloof, bijvoorbeeld de garantie dat bij ondernemingen waarvan de jaarrekening is gecontroleerd geen fraude is gepleegd of dat alle transacties door de accountant zijn geverifieerd. De invloed op de verwachtingskloof van het deficiënt presteren van de accountant lijkt beperkt. Verder laat het onderzoek zien dat er samenhang is tussen de omvang van de verwachtingskloof en de communicatie door middel van de controleverklaring. Het opnemen van meer specifieke informatie over de reikwijdte van de jaarrekeningcontrole en bevindingen naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden kan de verwachtingskloof verkleinen.
Deze auteur publiceerde ook
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wel, Prof. Dr. Mr. F. van der | 2002
Downloads: 5.251
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2012
Downloads: 2.646
Column
Bakker, Drs. R.W. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2004
Downloads: 6.781
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2007
Downloads: 4.546
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 3.104
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2001
Downloads: 4.191
Overige vakgebieden
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2002
Downloads: 1.648
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.191
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2011
Downloads: 2.354
Column
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2007
Downloads: 1.669
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 10.148
Accountantscontrole
Klijnsmit, Dr. P. | Sodekamp, Drs. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2003
Downloads: 10.391
Accountantscontrole
Mollema, Prof. Dr. K.Y. | 2003
Downloads: 3.899
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 8.664
Accountantscontrole
Feijter, Ronald de | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2013
Downloads: 2.684
Externe verslaggeving
Knoops, C | 2008
Downloads: 2.325
Externe verslaggeving
Dieleman, Anton | 2012
Downloads: 2.171
Externe verslaggeving
Beumer, Drs. M. | Swagerman, Prof. Dr. D.M. | 2007
Downloads: 1.380
Corporate Governance
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2010
Downloads: 316
Externe verslaggeving