Accountantscontrole
De controleverklaring en de verwachtingskloof in het midden-en kleinbedrijf
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A., Litjens, Robin
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 3
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de samenhang tussen de rapportage van de accountant door middel van de controleverklaring en de verwachtingen die de samenleving (het maatschappelijk verkeer) heeft ten aanzien van de taken van de accountant. Hiertoe zijn accountants, ondernemers en financiers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf geënquêteerd. Verschillen in opvattingen over taken van de accountant tussen accountants, ondernemers en financiers leiden tot een verwachtingskloof. De verwachtingskloof kan worden opgesplitst in: deficiënt presteren van de accountant, belemmerende regelgeving en onredelijke verwachtingen ten aanzien van taken van de accountant. Uit het onderzoek blijkt dat de verwachtingskloof voornamelijk wordt veroorzaakt door belemmerende regelgeving. Accountants gebonden aan regels – bijvoorbeeld inzake onafhankelijkheid – die hen beperken om bepaalde diensten te verlenen. Daarnaast lijken onredelijke verwachtingen (die de accountant niet kan waarmaken) een belangrijk onderdeel van de verwachtingskloof, bijvoorbeeld de garantie dat bij ondernemingen waarvan de jaarrekening is gecontroleerd geen fraude is gepleegd of dat alle transacties door de accountant zijn geverifieerd. De invloed op de verwachtingskloof van het deficiënt presteren van de accountant lijkt beperkt. Verder laat het onderzoek zien dat er samenhang is tussen de omvang van de verwachtingskloof en de communicatie door middel van de controleverklaring. Het opnemen van meer specifieke informatie over de reikwijdte van de jaarrekeningcontrole en bevindingen naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden kan de verwachtingskloof verkleinen.
Deze auteur publiceerde ook
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wel, Prof. Dr. Mr. F. van der | 2002
Downloads: 1.620
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2012
Downloads: 714
Column
Bakker, Drs. R.W. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2004
Downloads: 2.231
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2007
Downloads: 1.581
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.613
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2001
Downloads: 1.365
Overige vakgebieden
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2002
Downloads: 486
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 870
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2011
Downloads: 707
Column
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2007
Downloads: 524
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 524
Management Accounting
Commandeur, Prof. Dr. H. | Paape, L. | Pijl, Prof. Dr. G.J. van der | 2005
Downloads: 499
Bestuurlijke informatieve...
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 709
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 549
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 1.014
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 544
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 317
de Redactie | 2016
Downloads: 527
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 393
Accountantscontrole