Overige vakgebieden
Is Barnier het juiste antwoord op de vraag van de maatschappij naar een kritische accountant die zekerheid geeft over de financiële stabiliteit van een onderneming?
Majoor, Barbara
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 5
De maatschappij zet vraagtekens bij het werk van de accountant. Is een accountant wel in staat om de maatschappij het benodigde vertrouwen te geven in de financiële stabiliteit van een onderneming? Barnier stelt in zijn Green Paper over de benodigde hervorming van het accountantsberoep (European Commission, 2010) als gevolg van de bankencrisis de terechte vraag of de controlefunctie moet worden versterkt, zodat in de toekomst nieuwe (financiële) risico’s kunnen worden beperkt. In dit artikel wordt geconcludeerd dat de huidige rolinvulling onvoldoende aansluit op de breedheid in vraagstukken van diverse groepen stakeholders met name waar het de financiële stabiliteit van een onderneming betreft. Het antwoord van Barnier daarop is eveneens onvoldoende, omdat te veel de nadruk ligt op de bestaande rolinvulling en te weinig aandacht wordt gegeven aan de differentiatie in informatiebehoeften van de diverse groepen stakeholders.
Deze auteur publiceerde ook
Majoor, Barbara | 2002
Downloads: 609
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 2.604
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Spek, Arie van der | 2009
Downloads: 553
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 795
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 530
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2011
Downloads: 715
Column
Majoor, Barbara | 2008
Downloads: 926
Overige vakgebieden
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 729
Overige vakgebieden
Majoor, Barbara | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 736
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.840
Bestuurlijke informatieve...
Verkruijsse, Hans | 2015
Downloads: 1.080
Bestuurlijke informatieve...
Laan, Ramon | Nieuw Amerongen, Niels van | Strijker, Anne | 2015
Downloads: 561
Accountantscontrole
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 923
Bestuurlijke informatieve...
Nieuw Amerongen, Niels van | Snoei, Wilbert | 2015
Downloads: 941
Bestuurlijke informatieve...
Dijken-Eeuwijk, Monique van | 2015
Downloads: 993
Bestuurlijke informatieve...
Buijink, Willem | 2015
Downloads: 529
Column
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 1.130
Bestuurlijke informatieve...
Vergoossen, Ruud | 2016
Downloads: 1.040
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 735
Externe verslaggeving