Overige vakgebieden
Universiteit en onderzoek: dilemma’s en integriteitsvraagstukken
Boot, Prof. Dr. A.W.A., Ven, Jeroen van de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 7/8
De kenniseconomie wordt als steeds belangrijker gezien in de wereldwijde concurrentieslag. Er is grote maatschappelijke druk op instellingen van hoger onderwijs, en met name universiteiten, om te presteren. Ze moeten het goed doen op de ranglijsten, onderzoek verrichten met maatschappelijk relevantie, en in toenemende mate zelf op zoek gaan naar private financiering. Een belangrijke vraag is hoe privaat geld zich verhoudt tot de wetenschappelijke missie van de universiteit. Tegelijkertijd worden onderzoekers steeds scherper beoordeeld en beloond. Publicaties zijn goud waard. Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken brengt dit met zich mee? In dit artikel geven we het spanningsveld weer waarin universiteiten en wetenschappers zich bevinden. Twee invalshoeken staan centraal. De eerste betreft de verhouding van de wetenschappelijke missie van universiteiten met de roep tot het aanboren van private financieringsbronnen, de toenemende concurrentie en de druk om maatschappelijk relevant te zijn. De tweede betreft integriteitsvraagstukken in het onderzoek. Hier maken we inzichtelijk waar de dilemma’s en integriteitsvraagstukken in het onderzoek liggen, en hoe hiermee omgegaan kan worden.
Deze auteur publiceerde ook
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2008
Downloads: 421
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2012
Downloads: 496
Column
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2007
Downloads: 489
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Ligterink, Drs. J.E. | 2011
Downloads: 447
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2000
Downloads: 2.006
Overige vakgebieden
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 447
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2005
Downloads: 441
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2011
Downloads: 1.388
Column
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2006
Downloads: 392
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 2.985
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Pheijffer, Marcel | 2012
Downloads: 1.418
Overige vakgebieden
Knoops, Drs. C.D. | 2012
Downloads: 1.385
Overige vakgebieden
Hoogendoorn, Martin | Vergoossen, Ruud | Wallage, Philip | 2012
Downloads: 1.682
Overige vakgebieden
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 2.985
Corporate Governance
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 1.540
Externe verslaggeving
Gortemaker, Hans | 2016
Downloads: 1.056
Accountantscontrole
| 2016
Downloads: 1.650
Accountantscontrole, Open...
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.613
Accountantscontrole
Emanuels, Jim | Langendijk, Henk | Wallage, Philip | 2014
Downloads: 618
Bestuurlijke informatieve...