Overige vakgebieden
Universiteit en onderzoek: dilemma’s en integriteitsvraagstukken
Boot, Prof. Dr. A.W.A., Ven, Jeroen van de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 7/8
De kenniseconomie wordt als steeds belangrijker gezien in de wereldwijde concurrentieslag. Er is grote maatschappelijke druk op instellingen van hoger onderwijs, en met name universiteiten, om te presteren. Ze moeten het goed doen op de ranglijsten, onderzoek verrichten met maatschappelijk relevantie, en in toenemende mate zelf op zoek gaan naar private financiering. Een belangrijke vraag is hoe privaat geld zich verhoudt tot de wetenschappelijke missie van de universiteit. Tegelijkertijd worden onderzoekers steeds scherper beoordeeld en beloond. Publicaties zijn goud waard. Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken brengt dit met zich mee? In dit artikel geven we het spanningsveld weer waarin universiteiten en wetenschappers zich bevinden. Twee invalshoeken staan centraal. De eerste betreft de verhouding van de wetenschappelijke missie van universiteiten met de roep tot het aanboren van private financieringsbronnen, de toenemende concurrentie en de druk om maatschappelijk relevant te zijn. De tweede betreft integriteitsvraagstukken in het onderzoek. Hier maken we inzichtelijk waar de dilemma’s en integriteitsvraagstukken in het onderzoek liggen, en hoe hiermee omgegaan kan worden.
Deze auteur publiceerde ook
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2008
Downloads: 566
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2012
Downloads: 655
Column
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2007
Downloads: 631
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Ligterink, Drs. J.E. | 2011
Downloads: 614
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2000
Downloads: 2.498
Overige vakgebieden
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 573
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2005
Downloads: 587
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2011
Downloads: 1.742
Column
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2006
Downloads: 505
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 3.355
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Pheijffer, Marcel | 2012
Downloads: 605
Overige vakgebieden
Knoops, Drs. C.D. | 2012
Downloads: 1.790
Overige vakgebieden
Hoogendoorn, Martin | Vergoossen, Ruud | Wallage, Philip | 2012
Downloads: 700
Overige vakgebieden
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 3.355
Corporate Governance
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 1.912
Externe verslaggeving
Gortemaker, Hans | 2016
Downloads: 1.281
Accountantscontrole
| 2016
Downloads: 2.360
Accountantscontrole, Open...
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.782
Accountantscontrole
Emanuels, Jim | Langendijk, Henk | Wallage, Philip | 2014
Downloads: 774
Bestuurlijke informatieve...