Overige vakgebieden
Boekbespreking: Kahneman en de controller: Thinking, fast and slow
Corbey, Prof. dr. ir. M.H.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 6
Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman publiceerde onlangs een omvangrijk boek dat gezien kan worden als zijn overzichtswerk. De Engelse titel luidt Thinking, Fast and Slow en er is vrijwel gelijktijdig ook een Nederlandse vertaling onder de titel Ons feilbare denken verschenen (Kahneman, 2011a, 2011b). Kahneman is van huis uit geen econoom maar een psycholoog en in het boek doet hij op leesbare wijze verslag van zijn werkzame leven als psychologisch onderzoeker. Deze bijdrage beoogt aan te tonen dat het werk van Kahneman relevant is voor controllers in de praktijk ondanks het feit dat het hier om psychologisch en niet om (bedrijfs)economisch onderzoek gaat. Een ‘economisch’ voorbeeld ter illustratie (Kahneman, 2011b, p. 52): Een honkbalknuppel met bal kost $ 1,10. De knuppel kost één dollar meer dan de bal. Hoe duur is de bal? Waarschijnlijk dacht u als antwoord direct aan 10 dollarcent. Ik ook. Toch is dat niet het goede antwoord. Het juiste antwoord is 5 dollarcent. Kahneman vraagt zich af hoe het komt dat zelfs bij ‘gewaarschuwde’ lezers toch het foutieve antwoord 10 dollarcent welhaast ‘automatisch opduikt’. Hij zoekt de verklaring door aan te sluiten bij een onderscheid in ‘manieren van denken’ dat bekend staat als Systeem 1 en Systeem 2, zie onder meer Stanovich en West (2000). Het idee is dat ieder individu beschikt over beide systemen waarbij Systeem 1 automatisch en snel werkt, met weinig of geen gevoel van inspanning en geen gevoel van controle. Systeem 2 daarentegen omvat bewuste aandacht voor de mentale inspanningen die worden verricht, waaronder ingewikkelde berekeningen. De werking van Systeem 2 wordt vaak gekoppeld aan de subjectieve ervaring van handelingsvermogen, keuze en concentratie. In het honkbalvoorbeeld betekent dit: daadwerkelijk rekenen door bijvoorbeeld met pen en papier twee vergelijkingen met twee onbekenden op te stellen en op te lossen.
Deze auteur publiceerde ook
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2010
Downloads: 1.148
Overige vakgebieden
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Verdaasdonk, Dr. Ir. P. | 2004
Downloads: 2.028
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2008
Downloads: 5.884
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2002
Downloads: 4.603
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2012
Downloads: 1.025
Overige vakgebieden
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Verstegen, Prof. Dr. B. | 2003
Downloads: 2.177
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Slagmulder, Prof. Dr. Ir. R. | 2005
Downloads: 2.978
Management Accounting
Balogh, Drs. Rudy | Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Veen-Dirks, Dr. Ir. Paula van | 2006
Downloads: 2.574
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Hopmans, M.J.J. | Veen-Dirks, Dr. ir. P.M.G van | 2007
Downloads: 4.189
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 2.251
Management Accounting
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 7.801
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 3.106
Management Accounting
Nieuw Amerongen, Niels van | Veeken, Stephan van der | 2014
Downloads: 4.381
Accountantscontrole
Horn, Henri van | 2014
Downloads: 2.010
Management Accounting
Algra, Dr. P.R. | 2005
Downloads: 1.179
Organisatie & Managem...
Crom, Drs. B. | Kamminga, Dr. P.E. | 2012
Downloads: 1.194
Overige vakgebieden
Strikwerda, Hans | 2013
Downloads: 1.232
Organisatie & Managem...
Bots, Jan | 2014
Downloads: 2.284
Management Accounting
Bossert, Hans | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 4.949
Management Accounting