Overige vakgebieden
Boekbespreking: Kahneman en de controller: Thinking, fast and slow
Corbey, Prof. dr. ir. M.H.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 6
Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman publiceerde onlangs een omvangrijk boek dat gezien kan worden als zijn overzichtswerk. De Engelse titel luidt Thinking, Fast and Slow en er is vrijwel gelijktijdig ook een Nederlandse vertaling onder de titel Ons feilbare denken verschenen (Kahneman, 2011a, 2011b). Kahneman is van huis uit geen econoom maar een psycholoog en in het boek doet hij op leesbare wijze verslag van zijn werkzame leven als psychologisch onderzoeker. Deze bijdrage beoogt aan te tonen dat het werk van Kahneman relevant is voor controllers in de praktijk ondanks het feit dat het hier om psychologisch en niet om (bedrijfs)economisch onderzoek gaat. Een ‘economisch’ voorbeeld ter illustratie (Kahneman, 2011b, p. 52): Een honkbalknuppel met bal kost $ 1,10. De knuppel kost één dollar meer dan de bal. Hoe duur is de bal? Waarschijnlijk dacht u als antwoord direct aan 10 dollarcent. Ik ook. Toch is dat niet het goede antwoord. Het juiste antwoord is 5 dollarcent. Kahneman vraagt zich af hoe het komt dat zelfs bij ‘gewaarschuwde’ lezers toch het foutieve antwoord 10 dollarcent welhaast ‘automatisch opduikt’. Hij zoekt de verklaring door aan te sluiten bij een onderscheid in ‘manieren van denken’ dat bekend staat als Systeem 1 en Systeem 2, zie onder meer Stanovich en West (2000). Het idee is dat ieder individu beschikt over beide systemen waarbij Systeem 1 automatisch en snel werkt, met weinig of geen gevoel van inspanning en geen gevoel van controle. Systeem 2 daarentegen omvat bewuste aandacht voor de mentale inspanningen die worden verricht, waaronder ingewikkelde berekeningen. De werking van Systeem 2 wordt vaak gekoppeld aan de subjectieve ervaring van handelingsvermogen, keuze en concentratie. In het honkbalvoorbeeld betekent dit: daadwerkelijk rekenen door bijvoorbeeld met pen en papier twee vergelijkingen met twee onbekenden op te stellen en op te lossen.
Deze auteur publiceerde ook
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2010
Downloads: 386
Overige vakgebieden
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Verdaasdonk, Dr. Ir. P. | 2004
Downloads: 459
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2008
Downloads: 1.643
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2002
Downloads: 4.720
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2012
Downloads: 1.025
Overige vakgebieden
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Verstegen, Prof. Dr. B. | 2003
Downloads: 462
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Slagmulder, Prof. Dr. Ir. R. | 2005
Downloads: 749
Management Accounting
Balogh, Drs. Rudy | Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Veen-Dirks, Dr. Ir. Paula van | 2006
Downloads: 770
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Hopmans, M.J.J. | Veen-Dirks, Dr. ir. P.M.G van | 2007
Downloads: 917
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Meuwissen, Roger | Vluggen, Boy | 2002
Downloads: 182
Accountantscontrole
Beek, André van der | Ginkel, Wim van | Schaepkens, Frans | Schrier, Floortje | 2011
Downloads: 682
Externe verslaggeving
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 3.204
Management Accounting
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 704
Bestuurlijke informatieve...
Velde Harsenhorst, Rob de | Ven, Arco van de | 2015
Downloads: 1.545
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Mookhoek, Maarten | 2014
Downloads: 2.071
Management Accounting
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 1.209
Bestuurlijke informatieve...
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 512
Management Accounting
Janssen, Boudewijn | 2015
Downloads: 1.503
Corporate Governance