Overige vakgebieden
Over de praktische relevantie van management accountingonderzoek door Nederlanders in internationale tijdschriften
Corbey, Prof. dr. ir. M.H.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 10
Er is de laatste jaren vaak gewaarschuwd voor het verschijnsel dat internationaal wetenschappelijk management accounting (top-)onderzoek zijn praktische relevantie verliest. Wegens onderzoeksvisitaties en carrièreperspectieven doen onderzoekers er namelijk goed aan om hun werk te publiceren in high ranking mainstream journals en juist deze tijdschriften publiceren, volgens critici, nauwelijks onderzoek dat relevant is voor de praktijk. De relevantie voor de praktijk van Nederlands internationaal wetenschappelijk management accounting-onderzoek wordt in dit artikel bepaald aan de hand van het type onderzoeksvraag en de mate waarin auteurs aandacht besteden aan de praktische implicaties van hun onderzoek. De verwachting is dat de Nederlandse (mainstream) toppublicaties, net als de buitenlandse, minder relevant zijn voor de praktijk. Hiervoor blijken inderdaad aanwijzingen te zijn. Niettemin maakt dit artikel ook duidelijk dat een, op het eerste oog minder praktijkrelevante onderzoeksvraag, toch kan uitmonden in specifieke praktische richtlijnen. Verder blijkt dat een beperkt aantal Nederlandse auteurs ontwerpgericht onderzoek verricht dat, hoewel praktisch vaak relevanter, inderdaad niet in de mainstream journals wordt gepubliceerd.
Deze auteur publiceerde ook
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2010
Downloads: 558
Overige vakgebieden
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Verdaasdonk, Dr. Ir. P. | 2004
Downloads: 668
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2008
Downloads: 2.298
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2002
Downloads: 1.724
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Verstegen, Prof. Dr. B. | 2003
Downloads: 690
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Slagmulder, Prof. Dr. Ir. R. | 2005
Downloads: 1.059
Management Accounting
Balogh, Drs. Rudy | Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Veen-Dirks, Dr. Ir. Paula van | 2006
Downloads: 933
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Hopmans, M.J.J. | Veen-Dirks, Dr. ir. P.M.G van | 2007
Downloads: 1.205
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2012
Downloads: 1.555
Overige vakgebieden
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 949
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties