Accountantscontrole
De kwaliteit van de beheersingsomgeving en het effect op de materialiteit
Majoor, Barbara, Braak, Rick ter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 11
De hoogte van de materialiteit bepaalt in belangrijke mate de omvang en diepgang van de controlewerkzaamheden die een accountant uitvoert bij de controle van een jaarrekening. De materialiteit is de grens die de accountant hanteert om afwijkingen te evalueren. Van alle afwijkingen die de materialiteitsgrens te boven gaan verzoekt de accountant om een correctie. Bij de bepaling van de materialiteit dient de accountant rekening te houden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren. In dit onderzoek staat de relatie centraal tussen de beheersingsomgeving, met in het bijzonder de aanwezigheid van een intern toezichthoudend orgaan en de hoogte van de door de accountant ingeschatte materialiteit. Ons onderzoek heeft aangetoond dat er een positieve relatie bestaat tussen de door de accountant ingeschatte kwaliteit van de beheersingsomgeving en de bepaling van de hoogte van de materialiteit. Daarnaast is aangetoond dat de aanwezigheid van een auditcommissie een negatieve invloed heeft op de bepaling van de hoogte van de materialiteit.
Deze auteur publiceerde ook
Majoor, Barbara | 2002
Downloads: 670
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 2.796
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Spek, Arie van der | 2009
Downloads: 606
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 852
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 591
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2011
Downloads: 794
Column
Majoor, Barbara | 2008
Downloads: 984
Overige vakgebieden
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 822
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties
Batenburg, Drs. P.C. van | Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2004
Downloads: 1.449
Accountantscontrole
Belt, Jan van den | Nillesen, Charlotte | 2014
Downloads: 831
Bestuurlijke informatieve...
Nieuw Amerongen, Niels van | Snoei, Wilbert | 2015
Downloads: 1.019
Bestuurlijke informatieve...
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 1.798
Externe verslaggeving
Drs. M. Dees | Drs. P.A. Neelissen | 1998
Downloads: 105
Schaik, Frans van | 2014
Downloads: 1.482
Externe verslaggeving
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 1.106
Bestuurlijke informatieve...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 1.743
Bestuurlijke informatieve...
Corbey, Michael | Koekoek, Wim | 2017
Downloads: 895
Management Accounting
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 833
Externe verslaggeving