Belastingen
Evaluatie horizontaal toezicht: fiscaal toezicht op maat
Pheijffer, Marcel, Hel, Lisette van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 7/8
De Commissie-Stevens concludeert in haar rapport dat de keuze voor het horizontaal toezicht weliswaar gedurfd en vooruitstrevend was, maar dat aan de uitvoering nog het nodige schort. Zo wordt het horizontaal toezicht over de volle breedte nog onvoldoende ondersteund door bestuurlijke informatie die het mogelijk maakt de effectiviteit en efficiency van het horizontaal toezicht te meten. Ook maakt de Belastingdienst in de praktijk nog onvoldoende gebruik van de werkzaamheden die accountants hebben uitgevoerd. In het MKB zijn er invoeringsproblemen en is het de vraag of horizontaal toezicht daadwerkelijk van toegevoegde waarde voor betrokkenen is. De Commissie toont aan dat horizontaal toezicht niet in alle situaties toepasbaar is, maar dat het wel een nuttig instrument is in wat de Belastingdienst ‘handhavingsregie’ noemt.
Deze auteur publiceerde ook
Pheijffer, Marcel | 2012
Downloads: 605
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties
Dr. G.J. van der Pijl | Drs. Ing. G.J.P. Swinkels | Drs. J.G. Verrijdt | 1995
Downloads: 183
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 2.096
Bestuurlijke informatieve...
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 1.050
Column
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 1.160
Corporate Governance
Droogsma RA, J. | 2013
Downloads: 1.115
Bestuurlijke informatieve...
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 946
Externe verslaggeving
Arnold, Coen | Tahtah, Jay | 2017
Downloads: 426
Externe verslaggeving
de Redactie | 2017
Downloads: 1.161
Accountantscontrole
Diekman, Dr. P.A.M. | 2010
Downloads: 737
Accountantscontrole
Diekman, Dr. P.A.M. | 2010
Downloads: 485
Accountantscontrole