Bestuurlijke informatieverzorging
Reacties van COSO op de maatschappij van nu
Droogsma RA, J.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2013 - 87e jaargang editie 9
Het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) heeft op 14 mei 2013 een geüpdate versie van het Internal Control – Integrated Framework (IC-framework 2013) uitgebracht. De vraag die in dit artikel centraal staat is: Wat is de toegevoegde waarde van dit geüpdate framework ten opzichte van het eerder in 19921 door COSO uitgebrachte framework voor Internal Control (IC-framework 1992)? Op basis van een toelichting van de verschillen tussen de beide versies van het IC-framework en een analyse in hoeverre met het ICframework 2013 tegemoetgekomen is aan de kritiekpunten op het IC-framework 1992 wordt de conclusie getrokken dat dit geüpdate framework in opzet een grote sprong voorwaarts is wat internal control betreft. Sterke punten van het IC-framework 2013 zijn het nader invullen van de componenten van internal control door middel van principes en aandachtspunten en de extra aandacht die is besteed aan de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie, expertise van toezichthouders, andere organisatievormen, het functioneren in netwerken, uitbesteding van activiteiten aan shared service centers, het toepassen van beloningssystemen, het gebruik van soft controls, het signaleren van frauderisico’s en de toepassing van actuele ICTsystemen. Ook zijn veel kritiekpunten uit de literatuur met betrekking tot het ICframework weggenomen met het geüpdate framework. In de praktijk zal echter moeten blijken in hoeverre organisaties in staat zijn op basis van deze principes te komen tot een efficiënt en effectief functionerend internalcontrolsysteem. Hiervoor is ook een bijdrage vanuit de wetenschap van belang.
Deze auteur publiceerde ook
Droogsma RA, J. | 2009
Downloads: 921
Bestuurlijke informatieve...
Droogsma RA, J. | 2007
Downloads: 988
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 976
Bestuurlijke informatieve...
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.074
Accountantscontrole, Open...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 1.865
Bestuurlijke informatieve...
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 857
Management Accounting
Vosselman, Prof. Dr. E.G.J. | 2012
Downloads: 743
Overige vakgebieden
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 697
Overige vakgebieden
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 1.594
Bestuurlijke informatieve...
Ven RA, dr. A.C.N. van de | 2002
Downloads: 501
Management Accounting
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 2.126
Bestuurlijke informatieve...
Beek, Marlies van | Spoor RA, L.L. | 2011
Downloads: 807
Financiering