Externe verslaggeving
Verantwoording over kortingsmaatregelen door Nederlandse pensioenfondsen
Laning, Drs. A., Kevelam, Wilfred
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2013 - 87e jaargang editie 12
In 2013 hebben 66 Nederlandse pensioenfondsen hun pensioenaanspraken gekort. Deze bijdrage beschrijft hoe de kortingsmaatregel van 38 van deze 66 pensioenfondsen is verwerkt en toegelicht in de jaarverslaggeving over 2012. Ook gaat het in op de gevolgen van de korting op het vermogen en het saldo van baten en lasten van de onderzochte pensioenfondsen. De auteurs concluderen dat pensioenfondsen over het algemeen voldoende informatie verschaffen en adequaat inspelen op de informatiebehoefte van gebruikers. Toch is er ruimte voor verbetering van de verslaggeving. Zo kan de consistentie en vergelijkbaarheid in de verslaggeving verder worden verhoogd. Daarnaast geldt voor veel pensioenfondsen dat meer aandacht besteed kan worden aan de wijze waarop evenredige belangenafweging heeft plaatsgevonden, juist omdat dit een belangrijke rol speelt in het Nederlandse pensioenstelsel.
Deze auteur publiceerde ook
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.508
Externe verslaggeving
Laning, Drs. A. | 2006
Downloads: 1.012
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 868
Externe verslaggeving
Langendijk, Henk | Laning, Drs. A. | 2011
Downloads: 798
Accountantscontrole
Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | Laning, Drs. A. | 2010
Downloads: 778
Externe verslaggeving
Brouwer, Tristan | Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2017
Downloads: 545
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 790
Accountantscontrole, Open...
Schoute, Drs. M. | 2011
Downloads: 1.542
Management Accounting
Elten, Drs. H.J. van | Houbiers, Ferry | Loo, Drs. I. de | 2012
Downloads: 3.424
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 975
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 1.144
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2008
Downloads: 2.288
Management Accounting
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 1.280
Externe verslaggeving
Boons, Marcel A.F.A. | Butter, Prof. dr. F.A.G. den | 2011
Downloads: 564
Organisatie & Managem...
Roos, Drs. A.R. | 2011
Downloads: 2.157
Accountantscontrole