Externe verslaggeving
Verslaggeving van toegelaten instellingen volkshuisvesting
Jungheim, Ernst-Jan, Suurland, Lianne
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2013 - 87e jaargang editie 12
Dit artikel beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de wijze waarop woningcorporaties de wijzigingen in RJ 645 met betrekking tot de waardering en resultaatbepaling van vastgoed hebben verwerkt in de jaarrekening over 2012. Uit het onderzoek blijkt dat de in 2012 gekozen waarderingsgrondslag voor het sociaal en commercieel vastgoed belangrijke invloed heeft op de omvang van het eigen vermogen primo 2012 en op het resultaat over 2012. Verder blijkt dat woningcorporaties de toelichting van de bedrijfswaarde en de marktwaarde van het vastgoed kunnen verbeteren. Tot slot constateren we dat woningcorporaties verschillend zijn omgegaan met het al dan niet inrekenen van de verhuurderheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging in de bedrijfswaarde hetgeen de vergelijkbaarheid tussen woningcorporaties niet ten goede komt.
Deze auteur publiceerde ook
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2017
Downloads: 198
Externe verslaggeving
Suurland, Lianne | Vliet, André van | 2014
Downloads: 2.007
Externe verslaggeving
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 488
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaik, Frans van | 2014
Downloads: 3.275
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.679
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Pelt, Victor van | 2014
Downloads: 1.283
Externe verslaggeving
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 732
Management Accounting
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 813
Bestuurlijke informatieve...
Langendijk, Henk | Schamp, Youri | Wouterson, Jerry | 2016
Downloads: 576
Externe verslaggeving
Gils, Martijn | Swagerman, Dirk | 2015
Downloads: 1.697
Financiering
Hwan, David | Vries, Jessica de | 2015
Downloads: 963
Belastingen
Schaepkens, Dr. Ir. F.F.J.M. | 2013
Downloads: 685
Bestuurlijke informatieve...