Externe verslaggeving
Alles onder “control”?
Böhmer, Mr. S., Boeijink, Drs. M. RA
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 1/2
Dit artikel behandelt de belangrijkste wijzigingen in de consolidatieregels en de gevolgen voor de praktijk van het toepassen van IFRS 10. IFRS 10 vervangt het deel van IAS 27 dat betrekking heeft op de geconsolideerde jaarrekening en bevat ook de regelgeving uit SIC-12. IFRS 10 bevat voornamelijk nieuwe regels voor het bepalen van de consolidatiekring. De praktische gevolgen van de toepassing van IFRS 10 vloeien daarom vooral voort uit deze nieuwe regels en nadere verduidelijkingen van de bestaande regels voor het bepalen van de consolidatiekring. Deze verduidelijkingen zijn gericht op een aantal onderwerpen zoals materiële en beschermende rechten, potentiële stemrechten en gedelegeerde rechten. De nieuwe regels hebben betrekking op ‘de facto’- zeggenschap en zeggenschap over een (onder)deel van een deelneming. Ook zijn de bepalingen betreffende de voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten in IFRS 10 geïntegreerd en is een consolidatievrijstelling opgenomen voor beleggingsentiteiten. Al deze elementen passeren in dit artikel de revue. Het basisbeginsel dat in IAS 27 was opgenomen wordt door IFRS 10 niet gewijzigd: een groep stelt een geconsolideerde jaarrekening op alsof het één economische entiteit is. Ook de wijze waarop moet worden geconsolideerd wijzigt niet door IFRS 10.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.478
Bestuurlijke informatieve...
Burgers, Irene | Meer-Kooistra, Jeltje van der | 2014
Downloads: 2.736
Management Accounting
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 2.878
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2006
Downloads: 2.022
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.920
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.551
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 1.035
Externe verslaggeving
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 9.976
Accountantscontrole
Klijnsmit, Dr. P. | Sodekamp, Drs. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2003
Downloads: 10.126
Accountantscontrole
Mollema, Prof. Dr. K.Y. | 2003
Downloads: 3.845
Accountantscontrole