Bestuurlijke informatieverzorging
Het belang van risicomanagement in de interne beheersing
Missioura, Drs. mr. O.V.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 1/2
Dit artikel beschrijft een empirisch onderzoek naar de percepties van docenten in accountancy en praktijkbeoefenaren ten aanzien van risicomanagement en interne beheersing. Uit het onderzoek blijkt, dat de relevante interne-beheersingscomponenten voor ondernemingen in het algemeen, en voor het MKB in het bijzonder, door praktiserende accountants anders worden ingevuld dan door docenten in accountancy, die zich met de genoemde onderwerpen bezighouden. Zo wordt de rol van het risicomanagement in het beheersingsproces door de docenten in accountancy hoger aangeslagen, terwijl andere aspecten, zoals de beheersingsmaatregelen en de cultuur binnen de organisatie, voor praktiserende accountants een belangrijker rol spelen, met name in de MKB-praktijk. Het onderzoek kan worden omschreven als een exploratief onderzoek, dat gebruik maakt van kwalitatieve diepte-interviews met negen docenten in accountancy en negen praktiserende accountants. Er wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve beoordeling door meerdere beoordelaars aan de hand van patroonanalyse van een door respondenten gegeven omschrijving van het begrip interne beheersing.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | Jansen, Boudewijn | Schols, Yvonne | Vossen, Dennis | 2002
Downloads: 8.367
Externe verslaggeving
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 3.729
Column
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2013
Downloads: 3.345
Externe verslaggeving
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 4.576
Externe verslaggeving
Vries, De | 2013
Downloads: 2.154
Overige vakgebieden
Binck, Dennie | 2012
Downloads: 2.553
Accountantscontrole
Wallage, Philip | 2013
Downloads: 1.765
Bestuurlijke informatieve...
Braak, Rick ter | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 3.070
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 1.943
Accountantscontrole