FAQ
Hoeveel tijd gaat er zitten in de beoordeling van een artikel door de redactie?

De redactie streeft ernaar de auteur binnen een maand te berichten over het oordeel van de redactie. Daarop volgt meestal een revisie, waarin de opmerkingen van de redactie worden verwerkt. In de meeste gevallen beoordeelt de hoofdredacteur of de tweede versie geschikt is voor publicatie. In enkele gevallen, waarin de revisie vrij substantieel is, wordt het artikel opnieuw aan de redactie ter beoordeling aangeboden.