Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(1): 1-3, doi: 10.5117/mab.1.10001
ACCOUNTANTS IN DIENST VAN GEMEENTEN (Inhoud januari 1924 no.1)
expand article infoW. J. Hartmann
Open Access