Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(1): 3-5, doi: 10.5117/mab.1.10002
DE TAAK VAN DEN ACCOUNTANT TEN OPZICHTE VAN DE OPNAME VAN DEN GOEDERENVOORRAAD
expand article infoR. A. Dijker
Open Access