Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(1): 5-11, doi: 10.5117/mab.1.10004
MARXISTISCHE EN „BURGERLIJKE” WAARDEVERKLARING
expand article infoH. W. C. Bordewijk
Open Access