Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(1): 14-16, doi: 10.5117/mab.1.10009
DE VERZEKERINGSPLICHTIGHEID DER ACCOUNTANTS TEN OPZICHTE VAN DE ONGEVALLENWET 1921
expand article info MAB
Open Access