Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(1): 3-4, doi: 10.5117/mab.2.10022
DE INDISCHE BEDRIJVENWET EN DE GOUVERNEMENTS ACCOUNTANTSDIENST
expand article infoW. Ree
Open Access