Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(1): 7-9, doi: 10.5117/mab.2.10024
WIJZIGING DER WET OP DE DIVIDEND- EN TANTIEMSBELASTING
expand article infoA. Groeneveld
Open Access