Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 5(1): 4-6, doi: 10.5117/mab.5.10057
DE ACCOUNTANT EN HET TOEZICHT VAN COMMISSARISSEN IN NAÀMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN
expand article infoE. A. Hofman
Open Access