Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 5(1): 6-8, doi: 10.5117/mab.5.10061
EEN EN ANDER OMTRENT AANTEEKENINGEN EN VASTLEGGINGEN
expand article infoG. Hartog
Open Access