Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 5(1): 8-9, doi: 10.5117/mab.5.10063
EFFICIËNTIE
expand article infoL. Polak
Open Access